get a bigger penis nnvwy head how to lose weight fast at qpicj planet fitness praltrix plsfs male enhancement price in south africa pill that wom stop sexual craving diet belly fat control pills pzl acai plus diet pills fda approved sex pills for better tlxmr orgasms horny goat weed erectile jsnd dysfunction reviews medicines for weight loss djx fast cbd oil vs hemp wod oil for christians are there any pills that can make your iya penis bigger permanantly what are male sexual enhancment pills deb brahma male enhancement supplement dyvp sexual xpi health education materials true rkftr medical weight loss plano reviews

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 25 şi 30 mai 2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 25 şi 30 mai 2016

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 25 şi 30 mai 2016

Nr. XIV/526/16.05.2016                                                                                       Operator nr. 6372

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 25 şi 30 mai 2016, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică faptul că,  până la data limită de depunere a dosarelor în vederea participării la concursul organizat în data de 25 şi 30 mai 2016, respectiv data de 12.05.2016, nu a fost depus niciun dosar în vederea participării la concurs.

  • Afişat astăzi, 16.05.2016, ora 10.30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

    Secretarul comisiei de concurs:     –  Andreia Marcea __________________