Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 24 şi 27 aprilie 2017

Nr. XIV/1221/18.04.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere  la concursul organizat în data de 24 şi 27 aprilie 2017, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Instituţia sau autoritatea publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

           Serviciul Resurse Umane
1. Boceanu Oana-Ionela

inspector, clasa I, grad profesional principal

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 ADMIS

2.

Gherghinescu Teodora

consilier, clasa I, grad profesional asistent

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 RESPINS ( nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 54, lit. g) şi art. 57 alin. 5, lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare – condiţia privind vechimea în specialitatea studiilor)

 

          Serviciul Telefonul Copilului
1. Şutac Zinaida

inspector, clasa I, grad profesional debutant

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 ADMIS

 

 

2. Tytymce Diteo

inspector, clasa I, grad profesional debutant

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 ADMIS

 

         Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice
1. Creţu Ionela

inspector, clasa I, grad profesional principal

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 ADMIS

 

 

  • Candidaţii declaraţi ”admis”  vor susţine proba scrisă în data de 24.04.2017, ora 11:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Marcea Andreia – inspector la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Afişat astăzi, 18.04.2017, ora 15:30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Secretarul comisiei de concurs:   –  Marcea Andreia

Categorii: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.