Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  Uncategorized   >  Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 și 22 septembrie 2017, pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Caraș- Severin

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 și 22 septembrie 2017, pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Caraș- Severin

Nr. XIV/2560/13.09.2017                                                                            Operator nr. 6372          

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

 la concursul organizat în data de 18 şi 22 septembrie 2017, pentru ocuparea unor funcţii publice

de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor
 Compartimentul Achiziții Publice, Licitații și Contracte
1. Manciu Mariana inspector, clasa I, grad profesional principal

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 ADMIS

 

2. Pozsar Simona Teodora inspector, clasa I, grad profesional principal

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

ADMIS
 Compartimentul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri și Violență în Familie
 

1.

Neagoe Ionuț Alexandru inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

RESPINS

nu îndeplinește condiţiile prevăzute la art. 54, lit. g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

2. Miloș Drăgan Larisa inspector, clasa I, grad profesional asistent Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 ADMIS

 

 Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială
1. Cornit Ilie consilier, clasa I, grad profesional principal Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 ADMIS

 

2. Ilia Codruța Maria consilier, clasa I, grad profesional principal Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

ADMIS
3.  Zlatar Mirabela Lelea consilier, clasa I, grad profesional superior Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

ADMIS
4. Nicola Mariana Luminița consilier, clasa I, grad profesional superior Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

RESPINS ( nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la  art. 57 alin. 5, lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată coroborat cu art. 49 din hotărârea 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizareași dezvoltarea carierei funcționarilor  publici
5. Păun Simona Paraschiva consilier, clasa I, grad profesional superior Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

ADMIS
6 Chita Sporea Florentina consilier, clasa I, grad profesional superior Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

ADMIS
 Serviciul Adopții și Postadopții
1. Sfetcu Nicoleta Luminița inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 ADMIS

 

 Compartimentul Protecție Rezidențială a Copilului
1. Viașu Bianca Maria inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 ADMIS

 

2. Panduru Andreea Giorgiana inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 ADMIS

 

 Compartimentul Asistență și Protecție Rezidențială pentru persoane Vârstnice și Persoane fără Adăpost
1. Murgu Ramona Claudia inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 ADMIS

 

 Compartimentul  Control Intern Managerial
1. Andronache Corina inspector, clasa I, grad profesional asistent Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 ADMIS

 

2. Paliu Ana-Maria inspector, clasa I, grad profesional asistent Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 ADMIS

 

Compartimentul Managementul Calității Serviciilor Sociale
1. Ghera Liliana Maria inspector, clasa I, grad profesional asistent Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 ADMIS

 

 Compartimentul Prevenire Marginalizare Socială
1. Clara Marta inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 ADMIS

 

2. Cristescu Călina inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 ADMIS

 

3. Bojan Anca Veronica inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 ADMIS

 

  Serviciul Resurse Umane
1. Bădescu Elisabeta consilier, clasa I, grad profesional asistent Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

RESPINS ( nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la  art. 57 alin. 5, lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată
  •   Candidaţii declaraţi ”admis”  vor susţine proba scrisă în data de 18.09.2017, ora 1100, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Ungureanu Mariana – inspector la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Afişat astăzi,  13.09.2017, ora 16:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

Secretarul comisiei de concurs:   –  Ungureanu Mariana __________________