Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 şi 20 mai 2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 şi 20 mai 2015

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 şi 20 mai 2015

Nr. XIV/1436/13.05.2015                      Operator nr. 6372

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 şi 20 mai 2015 pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Caraş-Severin 

          Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nrcrt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică solicitată

Instituţia sau autoritatea publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

           Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice
1. Costaș Romina-Loredana

Inspector, clasa I, grad profesional debutant

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 ADMIS

2. Cîrjan Daniela

Inspector, clasa I, grad profesional debutant

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

ADMIS

3. Vlad Alina-Rodica

Inspector, clasa I, grad profesional debutant

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

ADMIS

4. Brancu Ionela-Lucreția

Inspector, clasa I, grad profesional debutant  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

ADMIS

         Serviciul Tehnic și Administrativ
5. Preda Ioan

Inspector, clasa I, grad profesional asistent  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 18.05.2015, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Bălan Carmen Mihaela – inspector.
  • Afişat astăzi, 13.05.2015, ora 1630  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

Secretarul comisiei de concurs:     –  Bălan Carmen Mihaela __________________