rezultatul selectiei dosarelor concurs 08.08.2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  rezultatul selectiei dosarelor concurs 08.08.2016

rezultatul selectiei dosarelor concurs 08.08.2016

Nr. XIV/847 /01.08.2016                                                            Operator  nr. 6372

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 08 şi 12 august 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

          Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 1622/13.07.2016 a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Nrcrt Dosar nr. Numele şi prenumele candidatului Denumire serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS Observaţii
1. 26192/ 21.07. 2016 Manole Veronica Nicoleta Centrul “Elena Ardelean” Reșița Infirmiera ADMIS
2. 26329/ 22.07. 2016 Lazăr Cosmina Centrul “Elena Ardelean” Reșița Infirmiera ADMIS
3. 26576/ 26.07. 2016 Cherecheș Cătălin Centrul “Elena Ardelean” Reșița Infirmiera ADMIS
4. 236746/28.07. 2016 Parvu Dumitru Daniel Centrul “Elena Ardelean” Reșița Infirmiera RESPINS Dosar incomplet
5. 26890/ 29.07. 2016 Vuc Traian Centrul “Elena Ardelean” Reșița Infirmiera ADMIS
  • Afişat astăzi, 01.08.2016, ora 16:30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 08.08.2016, ora 1100, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise.

 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS :      – Bălan Carmen