Rezultatul selectării dosarelor

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul selectării dosarelor

Operator  nr. 6372

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în perioada 20 şi 22 mai 2015, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuție vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                  Comisia de consurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 1305/27.04.2015, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Numele şi prenumele

candidatului

Denumire serviciu / centru / complex / compartiment

Funcţia contractuală pentru care candidează

Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS

Observaţii

Ristea Ramona Serviciul de Urgenţă psiholog stagiar

ADMIS

Paraschiv Lorena Izabela Serviciul de Urgenţă psiholog stagiar

ADMIS

Marin Petrică Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa supraveghetor de noapte

ADMIS

Rupa Constantin Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa supraveghetor de noapte

ADMIS

Miulescu Ion Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa supraveghetor de noapte

ADMIS

Zeliscu Georgeta Tamiţa  Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa spălătoreasă

ADMIS

Şerban Ana Georgeta Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa îngrijitor

ADMIS

Chincea Ilie Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa infirmieră

ADMIS

Berinde Bogdan Răzvan Complexl de Servicii Sociale Reşiţa paznic

ADMIS

Titirigă Petrică Complexl de Servicii Sociale Reşiţa paznic

ADMIS

Danciu Gheorghe Complexl de Servicii Sociale Reşiţa paznic

ADMIS

Marin Fănică Complexl de Servicii Sociale Reşiţa paznic

ADMIS

Ciurean Cătălin Adrian Complexl de Servicii Sociale Reşiţa paznic

ADMIS

Ursu Ionela Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa instructor de educaţie

ADMIS

  • Afişat astăzi, 12.05.2015, ora 1500, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 20.05.2015, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise.

                    SECRETAR :      –  Roşeţi Fabian