Rezultatul selectării dosarelor la concurs 14-16 ianuarie 2015

Operator  nr. 6372

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în perioada 14 şi 16 ianuarie 2014, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuție vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                  Comisia de consurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 2473/16.12.2014, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Denumire serviciu / centru / complex / compartiment

Funcţia contractuală în care promovează

Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS

Observaţii

1 Zaria Paraschiva Complexul de Servicii Sociale Reşiţa inspector de specialitate, gr. II

ADMIS

2 Adobroaei Cosmina-Luminiţa Centrul  de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa spălătoreasă

ADMIS

3 Bagherea Larisa-Giulia Centrul  de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa asistent medical

ADMIS

4 Ardelean Gheorghe-Liviu Complexul de Servicii Sociale Oraviţa medic

ADMIS

5 Vasile Delia-Mirela Serviciul Secretariat Comisii inspector de specialitate debutant

ADMIS

6 Ciocu Elena  Serviciul Tehnic şi Administrativ inspector de specialitate, gr. IA

ADMIS

  • Afişat astăzi, 09.01.2015, ora 1300, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 14.01.2015, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise.

 

                    SECRETAR :      – Stieglbauer Veronica – Minodora

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.