Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în perioada 22 şi 24 iunie 2015

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în perioada 22 şi 24 iunie 2015

Nr. XIV/ 1587/17.06.2015                         Operator  nr. 6372

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în perioada 22 şi 24 iunie 2015, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuție vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                  Comisia de consurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 1416/03.06.2015, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Numele şi prenumele
candidatului

Denumire serviciu/centru/complex/
compartiment

Funcţia contractuală pentru care candidează

Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS/RESPINS

Observaţii

Todor Cornelia Ileana Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş asistent medical principal

ADMIS

Bocşan Dorel Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş instructor de educaţie principal

ADMIS

Ienăşel Adi Sandu Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş supraveghetor de noapte

ADMIS

Rădulescu Cosmin Daniel Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş supraveghetor de noapte

ADMIS

Ţîru Ion Adrian Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş supraveghetor de noapte

ADMIS

Haiu Florina Gabriela Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş supraveghetor de noapte

ADMIS

  • Afişat astăzi, 17.06.2015, ora 1330, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 22.06.2015, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise.

                    SECRETAR :      –  Roşeţi Fabian     ____________