Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 28 iulie 2015

Nr. XIV/2374/23.07.2015                        Operator  nr. 6372

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 28 iulie 2015, pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractua din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia de consurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 1704/15.07.2015, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Nr. Crt. Numele şi prenumelecandidatului Denumire serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală în care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS Observaţii
1 Bosioc Georgeana Larisa Serviciul de Adopţii şi Postadopţii psiholog practicant ADMIS
2 Vasile Delia Mirela Serviciul Secretariat Comisii inspector de specialitate, gradul II ADMIS
  • Afişat astăzi, 07.2015, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 28.07.2015, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise.

SECRETAR :      –  Roşeţi Fabian     ____________

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.