Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 28 iulie 2015

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 28 iulie 2015

Nr. XIV/2374/23.07.2015                        Operator  nr. 6372

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 28 iulie 2015, pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractua din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia de consurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 1704/15.07.2015, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Nr. Crt. Numele şi prenumelecandidatului Denumire serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală în care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS Observaţii
1 Bosioc Georgeana Larisa Serviciul de Adopţii şi Postadopţii psiholog practicant ADMIS
2 Vasile Delia Mirela Serviciul Secretariat Comisii inspector de specialitate, gradul II ADMIS
  • Afişat astăzi, 07.2015, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 28.07.2015, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise.

SECRETAR :      –  Roşeţi Fabian     ____________