Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 23 şi 25 martie 2015

Nr. XIV/1195/17.03.2015                  Operator  nr. 6372

 

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 23 şi 25 martie 2015, pentru promovarea în funcţia contractuală de conducere vacantă  de șef centru la Centrul de Plasament ”Speranța” Reșița din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin 

                  Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 1122/03.03.2015 a directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Dosar nr.
Numele şi prenumele candidatului
Denumire serviciu / centru / complex / compartiment
Funcţia contractuală pentru care candidează
Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS
Observaţii
7978 /

09.03.2015

STANCU IULIANA
Centrul de Plasament „Speranța” Reşiţa
Șef centru
ADMIS
  • Afişat astăzi, 17.03.2015, ora 1500, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 23.03.2015, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise.

             SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS:  – Bălan Carmen Mihaela

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.