Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 10 şi 15 noiembrie 2016

Nr.XIV/1561/03.11.2016                                                                                 Operator  nr. 6372

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 10 şi 15 noiembrie 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                     Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 2643/18.10.2016 a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Nr. crt Dosar nr. Numele şi prenumele candidatului Denumire serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS Observaţii
1. 37111/24.10.2016 Matei Liliana Centrul „Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. II ADMIS
2. 37141/24.10.2016 Bodăescu Ion Centrul „Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. II ADMIS
3. 37318/25.10.2016 Stanef Sorinel Centrul „Sfânta Maria” Reșița magaziner ADMIS
4. 38187/01.11.2016 Pîrlică Costică Centrul „Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. II ADMIS
5. 38270/02.11.2016 Miulescu Sorin-Ion Centrul „Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. II ADMIS
6. 38258/02.11.2016 Negrea Doinița-Luminița Centrul „Sfânta Maria” Reșița asistent medical ADMIS
7. 38290/02.11.2016 Tulbure Marius-Ionel Centrul „Sfânta Maria” Reșița kinetoterapeut RESPINS Nu îndeplinește condiția de specializare și condiția privind vechimea în specialitatea studiilor
8. 38291/02.11.2016 Tulbure Marius-Ionel Centrul „Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. II ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 03.11.2016, ora 16:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 10.11.2016, ora 1100, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise şi probei practice.

SECRETAR  COMISIA DE CONCURS:      – Andreia Marcea

Categorii: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.