Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul concursul organizat în data de 18 şi 20 august 2015

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul concursul organizat în data de 18 şi 20 august 2015

Nr. XIV/2797 /11.08.2015                 Operator  nr. 6372

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul concursul organizat în data de  18 şi 20 august 2015 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de şofer, tr.I la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 1725/24.07.2015 a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Dosar nr. Numele şi prenumele candidatului Denumire serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS Observaţii
21123/27.07.2015 CĂLINA MARIUS Complexul de Servicii Sociale Reşiţa şofer RESPINS
21848/03.08.2015 ALBU  IONEL-VALENTIN Complexul de Servicii Sociale Reşiţa şofer ADMIS
  • Afişat astăzi, 11.08.2015, ora 1530, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 18.08.2015, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise.

             COMISIA DE CONCURS:

                                   

                                    SECRETAR :      – Roşeţi Fabian ____________