Rezultatul probei scrise si a probei practice la concursul organizat in data de 09.02.2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul probei scrise si a probei practice la concursul organizat in data de 09.02.2015

Rezultatul probei scrise si a probei practice la concursul organizat in data de 09.02.2015

Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 09 februarie 2015, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex /  compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei scrise ADMIS / RESPINS
BÎRCU PETRE STEFAN Complexul de Servicii Sociale ”Sfânta Maria” Reşiţa Supraveghetor de noapte 86 puncte  ADMIS
LIGHEZAN TABITA PERSIDA Complexul de Servicii Sociale Reşiţa Instructor de educație 14,75 puncte  RESPINS
VOIN MARIETA VICTORITA Complexul de Servicii Sociale Reşiţa Instructor de educație 77,5 puncte  ADMIS
SIMA IONELA Centrul de Plasament ”Speranța” Reșița Instructor de educație …-… puncte Anulat lucrare
BĂLAN CLAUDIUS ELLISON Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni Paznic 62 puncte  ADMIS
TALPAZAN IOANA Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeș Supraveghetor de noapte …-… puncte Anulat lucrare
DALEA IOAN Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeș Portar 50,5 puncte  ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 09.02.2015, ora 15.15, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

            Caraş-Severin.

  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 11.02.2015, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de

             Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

                   

SECRETAR COMISIEI DE CONCURS :      – Bălan Carmen Mihaela

 

 

Operator  nr. 6372

 

Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 09 februarie 2015, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

  

Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex /  compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei scrise ADMIS / RESPINS
CHERBA COMȘA AURORA DANIELA Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița Infirmieră 60,5 puncte  ADMIS
MÂRZA MARIA Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița Infirmieră 80 puncte  ADMIS
MOZORU MARIA ADELA Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița Infirmieră 70,5 puncte  ADMIS
ADOBROAEI SAMUEL IOAN Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița Muncitor necalificat 75 puncte  ADMIS
BOGDAN ELENA Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni Îngrijitor 60 puncte  ADMIS
GHEORGHEVICI ANIȘOARA ADINA Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni Părinte social 70 puncte  ADMIS
TURNEA LIDIA Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeș Muncitor necalificat (spălătorie) …-… puncte ABSENT
  • Afişat astăzi, 09.02.2015, ora 15.15, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

            Caraş-Severin.

  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 11.02.2015, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de

            Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

                  SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS :      – Bălan Carmen Mihaela