Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 21 martie 2016

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 21 martie 2016

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 21 martie 2016, ora 1000, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise ADMIS /RESPINS
1. Preda Paula Centrul „Nera” Oraviţa educator, gr. principal 85 puncte ADMIS
2. Blejan Ana Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi consilier, gr. IA 83 puncte ADMIS
3. Ungureanu Mariana Adriana Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi consilier, gr. IA ABSENT
  • Afişat astăzi,21.03.2016, ora 15:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 24.03.2016, ora 14:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

SECRETAR :          – Marcea Andreia