Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 14 martie 2016

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 14 martie 2016

Nr. XIV/276/14.03.2016                                                                        Operator  nr. 6372

L I S T A

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 14 martie 2016, ora 10.00,  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

               Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs I comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

ADMIS / RESPINS

       Serviciul de Asistenţă Maternală
1. Lovin Marcela inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

52 puncte ADMIS
         Compartimentul Plasamente în Familie
1. Oprea Georgiana Mihaela inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

23 puncte RESPINS
2. Lingurar Andreea-Gabriela inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

13,5 puncte RESPINS
         Compartimentul Rezidenţial
1. Bojinescu Amalia-Monica inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

65,5 puncte ADMIS
        Serviciul de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap
1. Ardelean Corina-Doina inspector, clasa I, grad profesional superior

 

84 puncte ADMIS
        Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
1. Argint Ana inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

50,5 puncte ADMIS
  • Promovarea probei scrise : obţinerea unui minim de 50 de puncte.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 17.03.2016, ora 14:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Afişat astăzi, 14.03.2016, ora 15:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Secretar comisia I:    –   Andreia Marcea __________________

 

 

Nr. XIV/277/14.03.2016                                                        Operator  nr. 6372

 

L I S T A

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 14 martie 2016, ora 10.00,  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin        

    Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs II comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

ADMIS / RESPINS

           Serviciul Contencios
1. Micu Marian Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 90,5 puncte  ADMIS
2. Ștefan Andra Maria Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 94,5 puncte   ADMIS
         Serviciul Resurse Umane
1. Ungureanu Mariana Adriana Inspector, clasa I, grad profesional superior 95 puncte ADMIS

 

         Serviciul Tehnic și Administrativ
1. Albu Ionel Valentin Inspector, clasa I, grad profesional debutant 42,5 puncte  RESPINS

 

2. Ciuciu Andreea Georgeta Inspector, clasa I, grad profesional debutant 52 puncte ADMIS

 

        Compartimentul de Protecție a Persoanelor cu Handicap
1. Enache Ana Georgeta Inspector, clasa I, grad profesional debutant 90 puncte ADMIS

 

        Serviciul de Asistență a Persoanelor Vârstnice și Adulte cu Handicap
1. Bugărin Lăcrămioara Mariana Inspector, clasa I, grad profesional debutant 67 puncte ADMIS

 

  • Promovarea probei scrise : obţinerea unui minim de 50 de puncte.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 17.03.2016, ora 14.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.
  • Afişat astăzi, 14.03.2016, ora 15.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Secretar comisie II:    –   Bălan Carmen Mihaela __________________