Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 14 ianuarie 2015

Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 14 ianuarie 2015, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin 

Numele şi prenumele
candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment

Funcţia contractuală

Rezultatele probei scrise

ADMIS / RESPINS

Zaria Paraschiva Complexul de Servicii Sociale Reşiţa inspector de specialitate, gr. II

94  puncte

ADMIS

Adobroaei Cosmina-Luminiţa Centrul  de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa spălătoreasă

67  puncte

ADMIS

Bagherea Larisa-Giulia Centrul  de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa asistent medical debutant

80  puncte

ADMIS

Ardelean Gheorghe-Liviu Complexul de Servicii Sociale Oraviţa medic

77,5 puncte

ADMIS

Vasile Delia-Mirela Serviciul Secretariat Comisii inspector de specialitate debutant

76,5 puncte

ADMIS

Ciocu Elena  Serviciul Tehnic şi Administrativ inspector de specialitate, gr.IA

96 puncte

ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 14.01.2015, ora 1430, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 14.01.2015, ora 1500, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

             SECRETAR :      – Stieglbauer Veronica – Minodora __________________

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.