Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 21 martie 2016

Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 21 martie 2016, ora 13:30, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei practice ADMIS /RESPINS
1. Bera Sebastian Centrul „Nera” Oraviţa muncitor calificat (întreţinere) 70 puncte ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 21.03.2016, ora 15:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 24.03.2016, ora 14:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei interviu.

SECRETAR : – Marcea Andreia

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.