Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  Uncategorized   >  Rezultatul probei interviu din data de 26.04.2017

Rezultatul probei interviu din data de 26.04.2017

Nr. XIV/1242 /26.04.2017

L I S T A

privind rezultatul probei interviu din data de 26.04.2017, ora 15:00,  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică solicitată

Punctajul probei interviu

Rezultatul probei interviu

ADMIS / RESPINS

        Serviciul Resurse Umane
1. Boceanu Oana-Ionela  

inspector, clasa I, grad profesional principal

 

80 puncte

ADMIS

         Serviciul Telefonul Copilului
1. Tytymce Diteo  

inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

71 puncte

ADMIS

         Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice
1. Creţu Ionela  

inspector, clasa I, grad profesional principal

 

80 puncte

ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba interviu poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Afişat astăzi, 26.04.2017, ora 15:52, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Secretarul comisiei de concurs:     –  Andreia Marcea __________________