Rezultatul probei interviu din data de 17.03.2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul probei interviu din data de 17.03.2016

Rezultatul probei interviu din data de 17.03.2016

Nr. XIV/291/17.03.2016                                                                    Operator  nr.6372

L I S T A

privind rezultatul probei interviu din data de 17.03.2016, ora 14:00,  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs I comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu

ADMIS / RESPINS

        Serviciul de Asistenţă Maternală
1. Lovin Marcela inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

 

66,83 puncte

ADMIS
         Compartimentul Rezidenţial
1. Bojinescu Amalia-Monica inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

73,76 puncte ADMIS
         Serviciul de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap
1. Ardelean Corina-Doina inspector, clasa I, grad profesional superior

 

90,53 puncte ADMIS
         Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
1. Argint Ana inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

63,83 puncte ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba interviu poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Afişat astăzi, 17.03.2016, ora 16:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Secretarul comisiei de concurs I:     –  Andreia Marcea __________________

 

Nr. XIV/292/ 17.03.2016                                                                                  Operator  nr. 6372

 

L I S T A

privind rezultatul probei interviu din data de 17.03.2016, ora 14.00,  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs II comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu

ADMIS / RESPINS

           Serviciul Contencios
1. Micu Marian Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 75  puncte ADMIS
2. Ștefan Andra Maria Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 80  puncte  ADMIS
         Serviciul Resurse Umane
1. Ungureanu Mariana Adriana Inspector, clasa I, grad profesional superior 80  puncte ADMIS
         Serviciul Tehnic și Administrativ
1. Ciuciu Andreea Georgeta Inspector, clasa I, grad profesional debutant 55 puncte      ADMIS
        Compartimentul de Protecție a Persoanelor cu Handicap
1. Enache Ana Georgeta Inspector, clasa I, grad profesional debutant 70 puncte     ADMIS
        Serviciul de Asistență a Persoanelor Vârstnice și Adulte cu Handicap
1. Bugărin Lăcrămioara Mariana Inspector, clasa I, grad profesional debutant 60 puncte     ADMIS

 

 

  • Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute la proba interviu poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.
  • Afişat astăzi, 17.03.2016, ora 16.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

Secretarul comisiei de concurs II:     –   Bălan Carmen Mihaela __________________