Rezultatul final al concursului organizat în data de de 14 ianuarie 2015

Operator  nr. 6372

Listă privind rezultatul final al concursului organizat în data de de  14 ianuarie 2015, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment

Funcţia contractuală

Rezultatele probei interviu

ADMIS / RESPINS

Ciocu Elena  Serviciul Tehnic şi Administrativ inspector de specialitate, gr.IA

93 puncte

ADMIS
Zaria Paraschiva Complexul de Servicii Sociale Reşiţa inspector de specialitate, gr.II

87 puncte

ADMIS

Ardelean Gheorghe-Liviu Complexul de Servicii Sociale Oraviţa medic

80 puncte

ADMIS

Vasile Delia-Mirela Serviciul Secretariat Comisii inspector de specialitate debutant

75 puncte

ADMIS

Bagherea Larisa-Giulia Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa asistent medical debutant

75 puncte

ADMIS

Adobroaei Cosmina-Luminiţa Centrul  de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa spălătoreasă

66 puncte

ADMIS

  • Afişat astăzi, 15 ianuarie 2015, ora 10:30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

                    SECRETAR :      – Stieglbauer Veronica – Minodora __________________

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.