Rezultatul final al concursului organizat in data de 26 si 29.10.2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul final al concursului organizat in data de 26 si 29.10.2015

Rezultatul final al concursului organizat in data de 26 si 29.10.2015

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de 26 şi 29 octombrie 2015, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante  din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

Nr. crt. Numele şi prenumele

candidatului

 

 

 

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment

 

 

 

Funcţia contractuală

 

 

 

Rezultatul probei scrise

 

 

 

Rezultatul probei practice

 

 

 

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) ADMIS /       RESPINS
1. Drăghici Anişoara Complexul de Servicii Sociale Reşiţa  

părinte social

 

 

75 puncte

 

70 puncte

 

72,5 puncte

 

ADMIS

2. Crăciun Floarea Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni  

părinte social

 

 

75 puncte

 

65 puncte

 

70 puncte

 

ADMIS

3. Musteţea Mariana Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa  

magaziner

58 puncte  

 

65 puncte

61,5 puncte  

ADMIS

4. Rusmir Dorin Ion Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa  

îngrijitoare

 

 

60 puncte

 

52 puncte

 

56 puncte

 

ADMIS

5. Mărşăvină Anişoara Marioara Complexul de Serivicii Sociale „Bunavestire” Carabsebeş  

infirmieră

 

 

55 puncte

 

51 puncte

 

53 puncte

 

ADMIS

6. Pîrvulescu Cosmina Sabrina Complexul de Servicii Sociale Reşiţa  

părinte social

 

 

50 puncte

 

ABSENTĂ

 

25 puncte

 

RESPINS

7. Lazăr Cosmina Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa magaziner  

32,5 puncte

 

 

 

16,25 puncte

 

RESPINS

8. Brăşneanu Ionica Olimpia Complexul de Servicii Sociale asistent medical  

15 puncte

 

 

 

7,5 puncte

 

RESPINS

Afişat astăzi, 29.10.2015, ora 16:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lucrătoare de la afişare.

 

SECRETAR :       Roşeţi Fabian