rezultatul final al concursului organizat în data de 11 și 14 aprilie 2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  rezultatul final al concursului organizat în data de 11 și 14 aprilie 2016

rezultatul final al concursului organizat în data de 11 și 14 aprilie 2016

Nr. XIV/426/15.04.2016
Centralizator privind rezultatul final
al concursului organizat în data de de 11 şi 14 aprilie 2016,
pentru ocuparea unor funcţii contractuale
de execuţie vacante  din structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului   Caraş-Severin

Nr crt
Numele şi prenumele
candidatului
Denumire direcţie/ serviciu/ centru/  complex/  compartiment
Funcţia contractuală
Rezultatul final(media aritmetică
 a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe)
Admis /Respins
1
Crițu Iosif Dănuț
Centrul  „Sfânta Maria” Reşiţa
muncitor calificat (întreținere) tr.III
72,5  puncte
Admis
2.
 Jorz Ioan Cornel
Centrul ”Speranța” Reșița
muncitor calificat (întreținere) tr.II
77,5  puncte
Admis
3.
Muntean Nicolae Petru
Centrul  „Casa Noastră” Zăgujeni
muncitor calificat (fochist) tr.I
62,5  puncte
Admis
* Afişat astăzi, 15.04.2016, ora 11.30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
* Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lucrătoare de la afişare.
Secretarul comisiei de concurs : Bălan Carmen Mihaela