Rezultat selecţie dosare la concursul din 23-26.11.2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultat selecţie dosare la concursul din 23-26.11.2015

Rezultat selecţie dosare la concursul din 23-26.11.2015

Nr. XIV/ 3979/ 19.11.2015                                                                               Operator nr. 6372

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 23 şi 26 noiembrie 2015 pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Caraş-Severin

             Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nrcrt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor
       Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice
1. Dobren Alina Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

ADMIS

2. Brancu Ionela Lucreţia Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

ADMIS

       Serviciul Resurse Umane
 1. Ungureanu Mariana Adriana Consilier, clasa I, grad profesional asistent Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

ADMIS

2. Lighezan Tabita Persida Consilier, clasa I, grad profesional asistent Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

RESPINS

       Serviciul de Asistenţă Maternală
 1.  Ceontea Delia Ecaterina Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

ADMIS

        Compartimentul Plasamente în Familie
1. Constantin Angelica Viorica Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

ADMIS

2. Sfetcu Nicoleta Luminiţa Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

ADMIS

        Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi
1. Pal Adriana Elena Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

ADMIS

 

        Serviciul de Asistenţă Socială a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap
1. Gligor Mihaela

 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

 

ADMIS

        Compartimentul de Protecţie a Persoanelor cu Handicap
1. Vasilovici Cristina Adriana Consilier, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

ADMIS

 

2. Călin Angela Consilier, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

ADMIS

 

3. Minea Alexandra Ioana Consilier, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

ADMIS

 

       Serviciul de Urgenţă
1. Martin Roxana Diana Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

ADMIS

 

        Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
1. Argint Ana Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 23.11.2015, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Bălan Carmen Mihaela – inspector.
  • Afişat astăzi, 19.11.2015, ora 1600 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

   Secretarul comisiei de concurs:     –  Bălan Carmen Mihaela