rezultat selectie dosare concurs contractuali 11-14.04.2016

  >  Uncategorized   >  rezultat selectie dosare concurs contractuali 11-14.04.2016

rezultat selectie dosare concurs contractuali 11-14.04.2016

  Nr. XIV/399/04.04.2016                                                                                            Rezultatul selectării dosarelor       depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 11 și 14 aprilie 2016                    pentru  ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul             Direcţiei Generale de  Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                   Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 930/15.03.2016                                              a  directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Nr.  crt Dosar nr. Numele şi  prenumele  candidatu-lui Denumire  serviciu /  centru /  complex /  compartiment Funcţia  contractuală pentru  care  candidea-ză Rezultatul  selecţiei  dosarelor  ADMIS /  RESPINS Obs.
1. 11429/ 29.03.2016 Bezan Elena Centrul   „Sfânta Maria” Reşiţa magaziner ADMIS
2. 11979/ 31.03.2016 Craia Călina Centrul   „Sfânta Maria” Reşiţa magaziner ADMIS
3. 12052/ 31.03.2016 Matei  Costinela  Aura Centrul   „Sfânta Maria” Reşiţa magaziner ADMIS
4. 107718/ 22.03.2016 Marin Petrică Centrul   „Sfânta Maria” Reşiţa suprave-ghetor de noapte ADMIS
5. 11636/ 30.03.2016 Miulescu Ion Centrul   „Sfânta Maria” Reşiţa suprave-ghe-tor de noapte ADMIS
6. 11266/ 28.03.2016 Crițu Iosif  Dănuț Centrul   „Sfânta Maria” Reşiţa muncitor  calificat  (întreține-re) tr.III ADMIS
7. 11459/ 29.03.2016 Tigănele  Dunitru Centrul   „Sfânta Maria” Reşiţa muncitor  calificat  (întreține-re) tr.III ADMIS
8. 11130/ 25.03.2016 Petraru  Bogdan  Eugen Centrul  „Raisa” Reşiţa Instructor  de educa-ție principal ADMIS
9. 11434/ 29.03.2016 Stanca  Margareta  Anișoara Centrul  „Raisa” Reşiţa Instructor  de educa-ție principal ADMIS
10. 11131/ 25.03.2016 Jorz Ioan  Cornel Centrul   „Speranța”  Reşiţa muncitor  calificat  (întreține-re) tr.II ADMIS
11. 11111/ 25.03.2016 Muntean  Nicolae Petru Centrul  „Casa Noastră”  Zăgujeni muncitor  calificat  (fochist)  tr.I ADMIS
  • Afişat astăzi04.04.2016, ora 17.30la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului  Caraş-Severin
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei   dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 11.04.2016, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale    de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise. 

            SECRETAR :  Bălan  Carmen_________