Rezultat proba scrisa la concursul organizat in data de 08.08.2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultat proba scrisa la concursul organizat in data de 08.08.2016

Rezultat proba scrisa la concursul organizat in data de 08.08.2016

          Nr. XIV/  858/ 08.08.2016                                              Operator  nr. 6372

 Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 08 august 2016, ora 1100, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante de  infirmieră la Centrul ”Elena Ardelean” Oravița din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/ complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise ADMIS/

RESPINS

 1. Manole Veronica Nicoleta Centrul “Elena Ardelean” Reșița Infirmiera 30,45 puncte  RESPINS
 2. Lazăr Cosmina Centrul “Elena Ardelean” Reșița Infirmiera 31,13 puncte  RESPINS
 3. Cherecheș Cătălin Centrul “Elena Ardelean” Reșița Infirmiera 24,82 puncte  RESPINS
 4. Vuc Traian Centrul “Elena Ardelean” Reșița Infirmiera __-__ puncte ABSENT
  • Afişat astăzi, 08.08.2016, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 11.08.2016, ora 10.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

             Secretarul comisiei de concurs :     –  Bălan Carmen  ____________