Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultat proba scrisa la concursul din 18 iulie 2016

Rezultat proba scrisa la concursul din 18 iulie 2016

 

Nr. XIV/ 769/ 18.07.2016                                                                                                       

L I S T A

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18 iulie 2016, ora 10.00,  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin       

    Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs  comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

ADMIS / RESPINS

           Serviciul Contencios
1. Mureșan Valentin Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent 65,5 puncte ADMIS
2. Răpeanu Mihaela Gianina Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent 12 puncte RESPINS
3. Godean Flavia Alina Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant 16 puncte RESPINS
4. Roșeți Fabian Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant 53 puncte ADMIS
5. Bușcu Patricia-Adela Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant  13 puncte RESPINS  
            Serviciul de Asistență Maternală
 

1.

Panduru Andreea Giorgiana Inspector, clasa I, grad profesional debutant 32 puncte RESPINS  
        Compartimentul de Plasamente în Familie
1. Sfetcu Nicoleta-Luminița Inspector, clasa I, grad profesional debutant 11 puncte  RESPINS  

 

2. Diaconița Andrei-Florian Inspector, clasa I, grad profesional debutant  0 puncte RESPINS  

 

       Serviciul Resurse Umane
1. Paraschiv Manuela-Ionela Inspector, clasa I, grad profesional debutant 51 puncte  ADMIS

 

2. Ignat Andreea-Nicoleta Inspector, clasa I, grad profesional debutant 6 puncte RESPINS  

 

      Serviciul Financiar Contabil și Achiziții Publice
1. Peica Ionela Inspector, clasa I, grad profesional asistent ABSENT RESPINS
  • Promovarea probei scrise : obţinerea unui minim de 50 de puncte.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 21.07.2016, ora 12.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.
  • Afişat astăzi, 18.07.2016 ora 16.30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.  

Secretar comisie concurs  :    –   Bălan Carmen Mihaela