penis fda approved male enhancement lengthener ennqn are fish oil pills good for keto diet erectile dysfunction rings best selling by irm quantity 2023 fl tci law re cbd oil onion tea usdi for weight loss cbd weed for anxiety wlt natural ways to stop rwidv erectile dysfunction how fast can thkx you lose weight going vegan how to vmy make dick bigger fast blue pills ricbd for ed canadian pharmacy keto xysm diet pills ellen pills to make a woman gwt more sexually stimulated water soluble sub s idy cbd oql gummies politifact does gov pay for erectile dysfunction ycoc 2023

Rezultat probă scrisă concurs din data de 23.11.2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultat probă scrisă concurs din data de 23.11.2015

Rezultat probă scrisă concurs din data de 23.11.2015

Nr. XIV/3987/23.11.2015                                                                                                        Operator  nr. 6372

 

 L I S T A

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 23 noiembrie 2015, ora 1000, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

    Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

ADMIS / RESPINS

       Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice
1. Dobren Alina Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

 

58,70  puncte

 

ADMIS

2. Brancu Ionela Lucreţia Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

 

29,50  puncte

 

RESPINS

       Serviciul Resurse Umane
 1. Ungureanu Mariana Adriana Consilier, clasa I, grad profesional asistent

 

 

40  puncte

 

RESPINS

       Serviciul de Asistenţă Maternală
 1.  Ceontea Delia Ecaterina Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

 

14  puncte

 

RESPINS

        Compartimentul Plasamente în Familie
1. Constantin Angelica Viorica Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

 

76  puncte

 

ADMIS

2. Sfetcu Nicoleta Luminiţa Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

 

12  puncte

 

RESPINS

        Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi
1. Pal Adriana Elena Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

 

21  puncte

 

RESPINS

        Serviciul de Asistenţă Socială a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap
1. Gligor Mihaela

 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

 

53,15  puncte

 

ADMIS

        Compartimentul de Protecţie a Persoanelor cu Handicap
1. Vasilovici Cristina Adriana Consilier, clasa I, grad profesional debutant

 

 

50,50  puncte

 

ADMIS

2. Călin Angela Consilier, clasa I, grad profesional debutant

 

 

8  puncte

 

RESPINS

3. Minea Alexandra Ioana Consilier, clasa I, grad profesional debutant

 

 

5   puncte

 

RESPINS

       Serviciul de Urgenţă
1. Martin Roxana Diana Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

 

21  puncte

 

RESPINS

 Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
1. Argint Ana Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

 

36,14  puncte

 

RESPINS

Promovarea probei scrise : obţinerea unui minim de 50 de puncte.

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 26.11.2015, ora 12.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Afişat astăzi, 23.11.2015, ora 16,10 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Secretarul comisiei de concurs :     –   Bălan Carmen Mihaela