Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  rezultat proba interviu organizat în data de 22.04.2016

rezultat proba interviu organizat în data de 22.04.2016

Nr. XIV/ 442/22.04.2016                                                                                           
L I S T A
privind rezultatul probei interviu din data de 22.04.2016, ora 12.00, pentru promovarea în grad profesional,  în semestrul I  2016, a funcționarilor publici de execuție din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) și art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului
Funcţia publică
Punctajul probei interviu
Rezultatul probei interviu  ADMIS/ RESPINS
1.
Andrei Anișoara
Inspector, clasa I, grad profesional superior  Serviciul de Asistență Maternală
 50 puncte
ADMIS
2
Mândru Gertrude
Inspector, clasa I, grad profesional superior  Serviciul de Asistență Maternală
 79 puncte
ADMIS
3
Hațegan Flavia Alexandra
Inspector, clasa I, grad profesional principal  Serviciul de Asistență Maternală
 54 puncte
ADMIS
4
Rasovan Mihaela Laura
Inspector, clasa I, grad profesional superior  Compartimentul Plasamente în Familie
55 puncte
ADMIS
5
Lina Adriana
Inspector, clasa I, grad profesional superior  Compartimentul Plasamente în Familie
 82 puncte
ADMIS
6
Bucur Valentina
Inspector, clasa I, grad profesional superior  Serviciul Financiar Contabil și Achiziții Publice      
 71 puncte
ADMIS
*  Promovarea probei interviu : obţinerea unui minim de 50 de puncte.
*  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba interviu poate formula contestaţie în termen de cel
mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune
la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Bălan Carmen Mihaela – inspector.
*  Afişat astăzi, 22.04.2016, ora 13.30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
    Protecţia Copilului Caraş-Severin.
Secretarul comisiei de concurs : Balan Carmen Mihaela______________