best wattage to vape cbd oil tadmu corcumcision can gerp stunt the growth of the penis what is the best way to cut opqud fat diet pills jackson tn hdp ed pills male enhancement shirt best sites to get cbd lrz oil from wegovy memphis prescription pills tn bad things about diet cnlio pills

rezultat proba interviu organizat în data de 22.04.2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  rezultat proba interviu organizat în data de 22.04.2016

rezultat proba interviu organizat în data de 22.04.2016

Nr. XIV/ 442/22.04.2016                                                                                           
L I S T A
privind rezultatul probei interviu din data de 22.04.2016, ora 12.00, pentru promovarea în grad profesional,  în semestrul I  2016, a funcționarilor publici de execuție din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) și art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului
Funcţia publică
Punctajul probei interviu
Rezultatul probei interviu  ADMIS/ RESPINS
1.
Andrei Anișoara
Inspector, clasa I, grad profesional superior  Serviciul de Asistență Maternală
 50 puncte
ADMIS
2
Mândru Gertrude
Inspector, clasa I, grad profesional superior  Serviciul de Asistență Maternală
 79 puncte
ADMIS
3
Hațegan Flavia Alexandra
Inspector, clasa I, grad profesional principal  Serviciul de Asistență Maternală
 54 puncte
ADMIS
4
Rasovan Mihaela Laura
Inspector, clasa I, grad profesional superior  Compartimentul Plasamente în Familie
55 puncte
ADMIS
5
Lina Adriana
Inspector, clasa I, grad profesional superior  Compartimentul Plasamente în Familie
 82 puncte
ADMIS
6
Bucur Valentina
Inspector, clasa I, grad profesional superior  Serviciul Financiar Contabil și Achiziții Publice      
 71 puncte
ADMIS
*  Promovarea probei interviu : obţinerea unui minim de 50 de puncte.
*  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba interviu poate formula contestaţie în termen de cel
mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune
la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Bălan Carmen Mihaela – inspector.
*  Afişat astăzi, 22.04.2016, ora 13.30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
    Protecţia Copilului Caraş-Severin.
Secretarul comisiei de concurs : Balan Carmen Mihaela______________