Rezultat proba interviu la concursul din data de 10.09.2015

Centralizator privind rezultatul probei interviu

probă organizată în cadrul concursului din data de 10 septembrie 2015, ora 12:00 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei interviu ADMIS  / RESPINS
1. Rădulescu Cosmin Daniel Complexul de Servicii Sociale „ Bunavestire ” Caransebeş supraveghetor de noapte  

65  puncte

 

ADMIS

2. Ivănescu Gabriela Complexul de Servicii Sociale „ Bunavestire ” Caransebeş educator (specializat)  

60  puncte

 

ADMIS

3. Ienea Iosif Complexul de Servicii Sociale „ Bunavestire ” Caransebeş supraveghetor de noapte  

60  puncte

 

ADMIS

4. Şalariu Marius Daniel Complexul de Servicii Sociale „ Sfânta Maria ” Reşiţa supraveghetor de noapte  

65  puncte

 

ADMIS

5. Melinceanu Emilia Centrul de Plasament „ Speranţa ” Reşiţa muncitor calificat (bucătar)  

60  puncte

 

ADMIS

Afişat astăzi, 11.09.2015, ora 13:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin.

Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lucrătoare de la afişare.

SECRETAR :       Roşeţi Fabian

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.