Rezultat proba interviu la concursul din data de 10.09.2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultat proba interviu la concursul din data de 10.09.2015

Rezultat proba interviu la concursul din data de 10.09.2015

Centralizator privind rezultatul probei interviu

probă organizată în cadrul concursului din data de 10 septembrie 2015, ora 12:00 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei interviu ADMIS  / RESPINS
1. Rădulescu Cosmin Daniel Complexul de Servicii Sociale „ Bunavestire ” Caransebeş supraveghetor de noapte  

65  puncte

 

ADMIS

2. Ivănescu Gabriela Complexul de Servicii Sociale „ Bunavestire ” Caransebeş educator (specializat)  

60  puncte

 

ADMIS

3. Ienea Iosif Complexul de Servicii Sociale „ Bunavestire ” Caransebeş supraveghetor de noapte  

60  puncte

 

ADMIS

4. Şalariu Marius Daniel Complexul de Servicii Sociale „ Sfânta Maria ” Reşiţa supraveghetor de noapte  

65  puncte

 

ADMIS

5. Melinceanu Emilia Centrul de Plasament „ Speranţa ” Reşiţa muncitor calificat (bucătar)  

60  puncte

 

ADMIS

Afişat astăzi, 11.09.2015, ora 13:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin.

Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lucrătoare de la afişare.

SECRETAR :       Roşeţi Fabian