Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultat proba interviu din data de 26.11.2015

Rezultat proba interviu din data de 26.11.2015

Nr. XIV/4005/26.11.2015                                                                              Operator  nr. 6372

L I S T A

privind rezultatul probei interviu din data de 26.11.2015, ora 12.00,  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu

ADMIS / RESPINS

       Serviciul Financiar Contabil și Achiziții Publice
1. Dobren Alina Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

 

71 puncte

 

ADMIS

        Compartimentul Plasamente în Familie
1. Constantin Angelica Viorica Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

 

90  puncte

 

ADMIS

        Serviciul de Asistență Socială a Persoanelor Vârstnice și Adulte cu Handicap
1. Gligor Mihaela

 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

 

65  puncte

 

ADMIS

        Compartimentul de Protecție a Persoanelor cu Handicap
1. Vasilovici Cristina Adriana Consilier, clasa I, grad profesional debutant

 

 

64  puncte

 

ADMIS

 

  • Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute la proba interviu poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.
  • Afişat astăzi, 26.11.2015, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

     Secretarul comisiei de concurs :     –   Bălan Carmen Mihaela