Rezultat proba interviu concurs 18-21.07.2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultat proba interviu concurs 18-21.07.2016

Rezultat proba interviu concurs 18-21.07.2016

Nr. XIV/778/21.07.2016

L I S T A

privind rezultatul probei interviu din data de 21 iulie 2016, ora 12.00 pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante de în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs  comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu

ADMIS / RESPINS

           Serviciul Contencios
1. Muresan Valentin Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent 80  puncte ADMIS
2. Roseti Fabian Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant 80  puncte  ADMIS
         Serviciul Resurse Umane
1. Paraschiv Manuela Ionela Inspector, clasa I, grad profesional debutant 80   puncte   ADMIS
  • Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute la proba interviu poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.
  • Afişat astăzi, 21. 07.2016, ora 15.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Secretarul comisiei de concurs :     –   Bălan Carmen Mihaela __________________