rezultat final concurs promovare functionari publici

Nr. XIV/443/22.04.2016
LISTA
privind rezultatul final al concursului susţinut în data 20 aprilie 2016 (proba scrisă) și 22 aprilie 2016 (proba interviu pentru promovarea în grad profesional, în semestrul I  2016, a funcționarilor publici de execuție din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin

Nr. crt
Numele şi prenumele candidatului
Funcţia publică
Punctajul final  (însumarea punctajelor)
Rezultatul
FINAL
ADMIS/
RESPINS
1.
Andrei Anișoara
Inspector, clasa I, grad profesional superior
Serviciul de Asistență Maternală
100 puncte
ADMIS
2
Mândru Gertrude
Inspector, clasa I, grad profesional superior
Serviciul de Asistență Maternală
164 puncte
ADMIS
3
Hațegan Flavia Alexandra
Inspector, clasa I, grad profesional principal
Serviciul de Asistență Maternală
111  puncte
ADMIS
4
Rasovan Mihaela Laura
Inspector, clasa I, grad profesional superior
Compartimentul Plasamente în Familie
105  puncte
ADMIS
5
Lina Adriana
Inspector, clasa I, grad profesional superior
Compartimentul Plasamente în Familie
167 puncte
ADMIS
6
Bucur Valentina
Inspector, clasa I, grad profesional superior
Serviciul Financiar Contabil și Achiziții Publice
148 puncte
ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute  pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare,  conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Bălan Carmen – inspector.
  • Afişat astăzi, 22.04.2016, ora00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
                    Secretarul comisiei de concurs :      –  Bălan Carmen  Mihaela ___________
 
 

 

 

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.