Rezultat examen promovare, dupa perioada de stagiu

Centralizator privind rezultatul final
al examenului organizat în 15.10. 2015, pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                  Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală în care promovează Rezultatul final ADMIS /

RESPINS

1 Cocar Claudia Compartimentul Plasamente în Familie Psiholog practicant 60  puncte  ADMIS
2. Bagherea Larisa Giulia Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa Asistent  medical 70  puncte ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 15.10.2015, ora 1315 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

 

SECRETAR :      – Roşeţi Fabian

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.