Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  Info de interes public   >  Rapoarte de Activitate   >  Raport de activitate 2013

Raport de activitate 2013

I. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare şi respectiv celor ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Problematica supusă dezbaterilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin  însumează două domenii – unul social şi unul medical. Astfel, în anul 2013 au avut loc, în total, 53 de şedinţe, din care 24 de şedinţe au fost ordinare, iar 29 de şedinţe au fost extraordinare. Din totalul ședințelor, 52 de ședinţe s-au desfăşurat la sediul Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, iar o ședință a avut loc în comuna Vărădia, județul Caraș-Severin.

În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe baza propunerilor prezentate de către personalul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a procedat la adoptarea unui număr total de 1906 hotărâri, după cum urmează:

a. 303 hotărâri au fost adoptate pentru soluţionarea cazurilor vizând protecţia specială a unor copii aflaţi în situaţii de risc, precum şi pentru instrumentarea unor cauze privind asistenţii maternali profesionişti:

1) instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului                                        –    5 hotărâri;

2) instituirea măsurii de protecţie speciale a supravegherii specializate                      –    2 hotărâri;

3) încetarea măsurii de protecție speciale a supravegherii specializate                        –   1 hotărâre;

4) eliberarea unor atestate de asistent maternal profesionist                           –  44 hotărâri;

5) reînnoirea unor atestate de asistent maternal profesionist                          -150 hotărâri;

6) modificarea unor atestate de asistent maternal profesionist                                   –  19 hotărâri;

7) încetarea valabilității unor atestate de asistent maternal profesionist                     –  13 hotărâri;

8) revocarea unor măsuri de protecție specială                                                            –  25 hotărâri;

9) modificarea unor măsuri de protecţie specială                                                        –  40 hotărâri;

10) altele                                                                                                                     –    4 hotărâri.

b. 1603 hotărâri cu privire la copiii cu dizabilităţi şi respectiv la copiii pentru care s-a decis recuperarea. Dintre acestea, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a adoptat următoarele hotărâri:

279 de hotărâri pentru cazurile de expertizare (cazuri noi);

1230 de hotărâri pentru cazurile de reexpertizare (cazuri de reevaluare);

57 de hotărâri de revocare a hotărârilor iniţiale de încadrare într-un grad de handicap (ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani sau a decesului);

19 hotărâri de recuperare;

14 hotărâri de respingere

4 hotărâri de acordare a gradului „ușor”.

Tot în perioada raportată, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a eliberat un număr de 1528 de certificate, dintre care:

1509 de certificate de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

–              19 cazuri de recuperare:

       • Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Primăvara” Reșița: 7;
       • Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeș: 11;
       • Complexul de Servicii Sociale Oravița :1.

II. Activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin

În ceea ce priveşte activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin, menţionăm că, în anul 2013, au fost eliberate în total un număr de 4738 de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. Dintre acestea, 1562 de certificate au fost întocmite pentru cazurile noi, iar 3176 de cauze au vizat cazurile de reevaluare.


Tot în această perioadă, a fost depus un număr de 245 de contestaţii cu privire la acordarea gradului de handicap, care au fost înaintate spre soluţionare Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bucureşti.

Referitor la activitatea decizională a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin, în 2013, au fost adoptate, în total, 11 decizii privind instituționalizarea unor persoane adulte cu handicap în unități de tip rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, și anume:

Ø 7 decizii de admitere la: Complexul de Servicii Sociale „Sf. Maria” Reșița: 4.

Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeș : 3.

Ø 4 decizii de încetare, de la: Complexul de Servicii Sociale „Sf. Maria” Reșița: 1.

Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeș: 3.

III. Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Înfiinţată în temeiul prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum şi celor ale Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează ca instituţie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, având ca obiectiv principal realizarea, la nivel judeţean, a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Investită fiind cu rolul de a aplica politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi-a axat activitatea pe îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, în toate materiile anterior enunţate.

1. Activitatea de prevenire şi intervenţie în regim de urgenţă

Întrucât, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a fost înfiinţat şi funcţionează Serviciul de Urgenţă, compartiment de specialitate care asigură, în regim de permanență – Telefonul Copilului 983) asistenţă şi sprijin copiilor aflaţi în situaţie de risc, această instituţie publică de specialitate a preluat, în perioada de timp la care ne raportăm, un număr total de 322 sesizări, făcute de către diverse persoane fizice şi persoane juridice, prin intermediul Telefonului Copilului (983), al telefonului Direcţiei şi respectiv prin intermediul Asociației Telefonului Copilului, sesizări care au vizat un număr total de 505 copii.

Telefonul Copilului

În anul 2013, au fost înregistrate în total 180 de apeluri, dintre care: 11 au fost mute, 32 de apeluri au fost greşite, restul de 137 de apeluri fiind preluate pentru un număr de 209 copii, după cum urmează:

pentru 46 de copii, cazurile au fost referite altor instituţii de specialitate;

pentru 17 de copii, cazurile au fost referite altor servicii de specialitate din cadrul Direcţiei;

pentru 21 de copii s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă:

– la centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – 8 copii;

– la asistenţi maternali profesionişti – 12 copii;

– la persoană de plasament – 1 copil.

pentru 125 de copii, cazurile au fost închise.

Asociația Telefonul Copilului

Prin intermediul Asociației Telefonul Copilului, în anul 2013, au fost preluate 8 sesizări pentru un număr de 16 copii, dintre care:

pentru 13 copii – cazurle au fost referite la serviciile publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor locale;

pentru 3 copii – cazurile au fost închise.

Telefonul Direcţiei

Prin intermediul telefonului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin au fost preluate un număr de 47 de sesizări cu privire la un număr de 86 de copii. Cazurile acestor copii au fost instrumentate, după cum urmează:

–   pentru un număr de 10 copii, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a dispus măsura specială a plasamentului în regim de urgenţă la:

– centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – pentru 7 copii;

– asistenţi maternali profesionişti – pentru 3 copii;

25 de cazuri au fost referite altor instituţii de specialitate;

13 cazuri au fost referite unor servicii din cadrul  Direcţiei;

38 de cazuri au fost clasate;

În ceea ce priveşte sesizările făcute în scris, de către diferite persoane fizice, în anul 2013, trebuie să precizăm că acestea au fost în număr de 35 și au vizat un număr de 49 de copii, dintre care, pentru un număr de 20 de copii a fost dispusă, de către directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, măsura plasamentului în regim de urgenţă la:

asistenţi maternali profesionişti – pentru 4 copii;

centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – pentru 16 copii;

De asemenea, pentru ceilalți 29 de copii, cazurile au fost soluționate după cum urmează:

acordarea de servicii de consiliere de specialitate – 2 copii;

referire către alte instituții publice: 13 copii;

referire către servicii din cadrul Direcției: 1 copil;

clasare: 13 copii.

În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că, pentru un număr de 145 de copii au fost formulate un număr de 95 de sesizări de către persoane juridice, sesizări care au fost finalizate după cum urmează:

43 de cazuri au fost clasate;

67 de cazuri au fost referite altor instituţii publice;

4 cazuri au fost referite unor servicii din cadrul Direcţiei;

31 de cazuri au vizat măsura de protecție specială a plasamentulului în regim de urgenţă la:

– centrul de primire  în regim de urgenţă a copilului: 10 de copii;

– asistenţi maternali profesionişti: 20 de copii;

– centru de plasament: 1.

De asemenea, în cursul anului 2013, Direcţia Protecţia Copilului, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice a sesizat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cazurile referitoare la repatrierea unui număr de 3 copii.

În anul 2013, unităţile sanitare de pe raza judeţului Caraş-Severin au sesizat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cazurile a unui număr de 10 copii care au fost părăsiţi/abandonați în aceste unităţi de profil. Toate cele 10 cazuri au vizat măsura de protecție specială a plasamentului în regim de urgență la asistenţi maternali profesionişti.

2. Activitatea juridică

Activitatea juridică este desfăşurată în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin de către Serviciul Contencios, compartiment de specialitate care asigură reprezentarea intereselor acestei instituţii publice şi respectiv pe cele ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin (atunci când i se deleagă reprezentarea) în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe jurisdicţionale. Acest serviciu asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor și prestațiilor de asistență socială și protecția copilului, facilitează exercitarea de către potențialii beneficiari a drepturilor pe care le au, potrivit, legii și acordă sprijin și asistență părinților copiilor separați de familiile lor, în vederea reintegrării în familie a acestora.

Referitor la activitatea juridică a Serviciului Contencios, pe parcursul anului 2013, precizăm că specialiştii acestui compartiment de profil au depus și au susținut în fața instanţelor de judecată nu mai puţin de 350 de acţiuni, care au vizat următoarele aspecte:

· instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului – 75 de cauze;

· modificarea măsurilor de protecție specială – 66 de cauze;

· încetarea măsurilor de protecţie speciale a plasamentului – 118 cauze;

· acordarea în continuare a protecţiei speciale (măsura de protecţie specială a plasamentului pe durata continuării studiilor școlare sau pe o perioadă de până la 2 ani) – 43 de cauze;

· instituirea măsurii de protecţie speciale a supravegherii specializate – 2 cauze;

· instituirea măsurii de protecţie alternative a tutelei – 6 cauze;

· pretenţii – 7 cauze;

· litigii privind achizițiile publice – 1 cauză.

· altele – 32 cauze.

Pe parcursul anului 2013, Serviciul Contencios a asigurat verificarea, din punct de vedere al legalității, a unui număr de 1645 de dosare, conținând documentaţii depuse la Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi, de către persoanele care au solicitat evaluarea/reevaluarea copiilor cu dizabilități, în vederea încadrării lor într-un grad de handicap.

De asemenea, considerăm că un aspect deosebit de important al activității juridice desfășurate de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului îl reprezintă și punerea în executare a hotărârilor judecătorești referitoare la minori. Astfel, potrivit prevederilor art. 912 din Codul de Procedură Civilă, în cazul în care un minor refuză să își părăsească părintele care are calitatea de debitor sau manifestă aversiune față de celălalt părinte, care are calitatea de creditor, executorul judecătoresc trebuie să întocmească un proces verbal în care va consemna constatările sale, document pe care apoi îl va comunica părților și direcției generale de asistență socială și protecția copilului. În această situație, direcția generală de asistență socială și protecția copilului va sesiza instanța de judecată competentă pentru a dispune un program de consiliere psihologică pe o perioadă de maxim 3 luni. La finalizarea programului de consiliere psihologică, psihologul întocmește un raport care va fi comunicat instanței judecătorești, executorului judecătoresc și direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

Având în vedere aspectele anterior prezentate, precizăm că la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin au fost înregistrate doar două astfel de cazuri, în perioada raportată. Mai exact, în ambele cazuri, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin a primit din partea executorului judecătoresc procesele-verbale care consemnau refuzul celor 2 copii vizați de a merge la părintele care are calitatea de creditor, fapt pentru care această instituție publică de specialitate a solicitat instanței de judecată să dispună includerea copiilor la care ne referim în cadrul unui program de consiliere.

Întrucât minorii vizați beneficiază încă de serviciile de consiliere stabilite prin hotărârile instanțelor de judecată, la finalizarea programelor de consiliere psihologică avute în vedere, psihologul desemenat de către instanța de judecată să realizeze consilierea psihologică a celor doi copii va transmite entităților de specialitate prevăzute de lege rapoartele pe care le va întocmi, în acest sens.

3. Activitatea referitoare la copiii cu dizabilități

În perioada 01.01.-31.12/2013, în cadrul Compartimentului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități au fost evaluate/reevaluate nu mai puțin de 1645 de dosare, dintre care :

· 279 de dosare evaluate în vederea încadrării copiilor într-un grad de handicap (cazuri noi);

· 1366 de dosare reevaluate în vederea reîncadrării copiilor într-un grad de handicap (cazuri de reevaluare).

În altă ordine de idei, menționăm că două dintre complexele de servicii sociale ale Direcției asigurau, la sfârșitul anului 2013, servicii de recuperare/reabilitare pentru un număr total de 147 de beneficiari, astfel:

– Complexul de Servicii Sociale Oravița – 59 de beneficiari;

– Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeș – 88 de beneficiari.

4. Activitatea în domeniul adopţiei

Serviciul de specialitate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, Serviciul de Adopţii şi Postadopţii are ca atribuţii principale clarificarea situației juridice (deschiderea procedurii adopției interne, consiliere/informare părinți etc.) a tuturor copiilor adoptabili de pe raza judeţului Caraş-Severin, precum şi identificarea, pregătirea şi evaluarea potenţialelor persoane/familii adoptatoare, care au domiciliul în România şi care doresc să adopte.

Astfel, în perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, la nivelul Serviciului de Adopţii şi Postadopţii a fost instrumentat  un număr de 248 de cazuri, dintre care:

 • 131 de cazuri preluate în scopul deschiderii procedurii adopției interne față de copiii vizați;
 • 25 de cazuri de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană/familie adoptatoare care, până la finele anului 2013, au fost soluţionate după cum urmează:

a) pentru 18 solicitări, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a emis un număr de 18 dispoziţii privind eliberarea atestatului de persoană/familie considerată ca fiind aptă să adopte, precum şi un număr identic de atestate, pentru potenţialii adoptatori;

b) un număr de 7 cereri sunt în curs de evaluare în anul 2014;

 • 56 de cazuri aflate în perioada de monitorizare trimestrială post-adopţie;
 • 5 cazuri aflate în perioada de monitorizare bilunară ca urmare a încredinţării în vederea adopţiei;
 • 31 dosare clasate, ca urmare a finalizării monitorizării post-adopţie.

În ceea ce privește activitatea juridică desfășurată, pe perioada raportată, de către Serviciul de Adopţii şi Postadopţii, precizăm că specialiștii acestui compartiment de profil au depus și au susținut în fața instanţelor de judecată un număr de 159 de acțiuni civile, după cum urmează:

– 131 de dosare cu propunerea de deschidere a procedurii de adopţie internă (86 de sentinţe civile definitive);

–  8 cazuri privind încredinţarea în vederea adopţiei (8 sentințe civile definitive), dintre care 3 copii au fost încredinţați la familii din alte judeţe;

– 17 dosare privind încuviinţarea adopţiei unui număr similar de copii (13  sentinţe civile irevocabile);

–  3 dosare depuse pentru menținerea măsurilor de protecție specială.

În anul 2013, la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Caraş-Severin, au fost organizate şedinţe de pregătire adresate persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare, în lunile: ianuarie (17.01.2013, 24.01.2013 si 31.01.2013), mai (16.05.2013-30.05.2013), august (1, 8 și 16.08.2013), octombrie (11.10.2013, 18.10.2013 și 25.10.2013) și respectiv noiembrie (5.11.2013, 21.11.2013 și 28.11.2013). La aceste sesiuni de pregătire au participat 50 de persoane.

5. Măsura de protecţie specială a plasamentului

În ceea ce priveşte situația copiilor ocrotiți prin intermediul sistemului județean de protecție a copilului, precizăm că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin asigura, la finele anului precedent, instrumentarea unui număr de 1291 de cazuri care vizau un număr similar de copii, după cum urmează:

Tipul măsurii de protecţie

La 31.12.2012

La 31.12.2013

Diferenţe (+/-) 2013 faţă de 2012

Nr. total copii din care :

1294

1233

-61

Þ tip familial

997

941

-56

Þ tip rezidenţial, din care:

297

292

-5

– centre de plasament publice

258

245

-13

– centre de plasament private

39

47

+8

Aşa cum rezultă şi din tabelul anterior prezentat, în perioada raportată, s-a înregistrat o scădere a numărului de copii lipsiţi de ocrotire părintească, copii pentru care s-a impus instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului. De asemenea, considerăm ca fiind un aspect pozitiv şi ponderea relativ scăzută a numărului de copii ocrotiţi în unităţile rezidenţiale, faţă de numărul copiilor ocrotiţi într-un mediu familial.

5.a) Măsura de protecţie specială a plasamentului în mediul familial

În ceea ce priveşte instituirea măsurilor de plasament într-un mediu familial, pe perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, menţionăm că un număr de 941 de copii beneficiau, la finele anului trecut, de măsura de protecţie specială la care ne referim, după cum urmează:

Plasamente

La 31.12.2012

La 31.12.2013

Diferenţe (+/-) 31.12.2012 faţă de finele anului 2011

Nr. total de copii din care :

994

941

-53

Þ la rude până la gradul IV

365

322

-43

Þ la alte familii/persoane

52

46

-6

Þ la AMP

577

573

-4

5.b) Măsura de protecţie specială a plasamentului în unităţi rezidenţiale

În mod corespunzător, în unităţile rezidenţiale de pe raza judeţului Caraş-Severin, la sfârşitul anului 2013, cei 292 de beneficiari erau ocrotiţi, după cum urmează:

Centre de Plasament

la 31.12.2012

la 31.12.2013

Diferenţe (+/-) 31.12.2012 faţă de 31.12.2011

Nr. total de beneficiari  din care:

297

292

-5

Þ centre de plasament publice

258

245

-13

Þ centre de plasament private

39

47

8

5.c) Reevaluarea periodică a cazurilor

În ceea ce priveşte acest aspect, trebuie să menţionăm că, pe perioada raportată, au fost întocmite şi vizate de către directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin nu mai puţin de 5348 de rapoarte periodice de reevaluare, după cum urmează:

2292 de rapoarte vizând reevaluarea cazurilor copiilor ocrotiţi de către asistenţii            maternali profesionişti;

1472 de rapoarte referitoare la reevaluarea cauzelor copiilor protejaţi de către alte  familii sau persoane (inclusiv rude de gradul IV);

1168 de rapoarte privind reevaluarea situaţiei copiilor instituţionalizaţi în unităţile de profil de pe raza judeţului Caraş-Severin.

224 rapoarte trimestriale de monitorizare post-adopţie;

–   192 rapoarte bilunare de monitorizare a încredințării în vederea adopției.

5.d)  Încetarea măsurilor de protecţie specială

În ceea ce priveşte încetarea măsurilor de protecţie, pe perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, menţionăm că activitatea în cauză s-a concretizat prin încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului pentru nu mai puţin de 143 de beneficiari, şi anume:

§ în 89 de cazuri au fost revocate măsurile de protecţie instituite anterior, ca urmare a împlinirii de către beneficiar a vârstei prevăzute de lege:

a) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii din centrele rezidenţiale din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 37 de cazuri;

b) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii din centrele de plasament ale organismelor neguvernamentale – 6 cazuri;

c) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la rude – 40 de cazuri;

d) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la alte persoane / familii – 5 cazuri;

e) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 1 cazuri.

§ în 29 de cazuri s-a decis revenirea în mediul familial, după cum urmează:

a) revenirea în mediul familial a copiilor care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 10 cazuri;

b) revenirea în mediul familial a copiilor din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 2 cazuri;

c) revenirea în mediul familial a copiilor din centrele de plasament ale organismelor neguvernamentale – 2 cazuri;

d) revenirea în mediul familial a copiilor care au beneficiat de ocrotire la rude – 13 cazuri;

e) revenirea în mediul familial a copiilor care au beneficiat de ocrotire la alte persoane/familii de plasament: 2 cazuri.

§ în 25 de cazuri a încetat măsura de protecţie specială din alte cauze (deces, adopţie, declinare etc.)

a) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 5 cazuri;

b) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 3 cazuri;

c) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la rude – 13 cazuri;

d) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la persoane/familii – 3 cazuri;

e) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire în centrele de plasament ale organismelor neguvernamentale – 1 caz.

6. Protecţia persoanelor cu dizabilităţi

În ceea ce priveşte activitatea Compartimentului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap menţionăm că, în cursul anului 2013, au fost instrumentate nu mai puţin de 4311 dosare, în scopul înaintării acestora către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin.

În perioada 01.01.-31.12.2013, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a asigurat plata drepturilor financiare şi respectiv acordarea facilităţilor prevăzute de lege pentru un număr de 11959 de persoane cu handicap, dintre care 1424 sunt copii, iar 10535 erau adulţi.

Tot în anul 2013, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a eliberat un număr de 632 de acorduri pentru indemnizaţia de însoţitor  a persoanei cu handicap şi respectiv 229 de acorduri în vederea angajării unui asistent personal, prin intermediul Serviciului de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap.

Referitor la protecţia de tip rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap, în centrele rezidenţiale de profil din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, menţionăm că, la data de 31.12.2013, unităţile în cauză ocroteau în total un număr de 166 de beneficiari, după cum urmează:

–  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa: 92 de beneficiari;

– Complexul de Servicii Sociale „Sf. Maria” Reşiţa – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă: 29 de beneficiari;

– Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă: 39 de beneficiari;

– Complexul de Servicii Sociale Oravița: 6 beneficiari.

7. Activitatea Comisiei de Disciplină

În perioada raportată, la nivelul Comisiei de Disciplină a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, au fost depuse 12 sesizări împotriva a 12 funcţionari publici:

Nr. crt.

Soluție

Nr. de angajaţi cercetați

1.

Clasare

6

2.

Mustrare scrisă

4

3.

Reducerea salarială cu 5% – 1 lună

1

4.

Reducerea salarială cu 20% – 3 luni

1

De asemenea, tot în anul 2013, au fost formulate 3 sesizări împotriva a 3 angajaţi contractuali, sesizări care au fost soluționate după cum urmează:

Nr. crt.

Soluție

Nr. de angajaţi cercetați

1.

Clasare

0

2.

Avertisment scris

2

3.

Reducerea salarială cu 10% – 3 lună

1

8. Activitatea de resurse umane

În ceea ce priveşte această activitate, trebuie precizat că, pe parcursul anului 2013, la nivelul Direcţiei s-au efectuat un număr de 54 de angajări, dintre care:

22 posturi de asistenţi maternali profesionişti (în aparatul prorpiu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin);

7 funcţionari publici;

2 persoane angajate cu contract individual de muncă (aparatul propriu al Direcției);

23 de persoane angajate cu contract individual de muncă (la nivelul unităţilor rezidenţiale ale Direcției);

Astfel, la data de 31.12.2013, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin dispunea de un număr total de 1110 de posturi aprobate, dintre care:

· 105 posturi de funcţionari publici;

· 1005 posturi aprobate pentru personalul contractual, din structura organizatorică a Direcţiei.

Din totalul posturilor aprobate, la sfârșitul anului 2013 erau ocupate 898,5 de posturi, după cum urmează:

79 de posturi de funcţionari publici;

–   819,5 posturi contractuale, dintre care:

· 31 de posturi în aparatul propriu al Direcţiei;

· 514 posturi de asistenţi maternali profesionişti (aparatul propriul al Direcției);

· 274,5 posturi la nivelul unităţilor rezidenţiale din structura Direcției.

De asemenea, tot în cursul anului precedent, Serviciul Resurse Umane al Direcţiei a asigurat eliberarea unui număr de 1507 adeverinţe.

9. Relații inter-instituționale și controale tematice

În ceea ce priveşte relaţiile inter-instituţionale ale Direcţiei, cu celelalte structuri de specialitate care funcţionează la nivelul judeţului Caraş-Severin, considerăm că această instituţie publică a realizat o bună colaborare atât cu instanţele judecătoreşti, cât şi cu Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin, cu Direcţia de Evidenţă a Persoanei a Judeţului Caraş-Severin şi respectiv cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecție Socială Caraş-Severin.

În anul 2012, prin Hotărârea nr. 125/07.06.2012 a Consiliului Județean Caraş-Severin, a fost înființată echipa intersectorială în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, organism cu rol consultativ, la nivelul județului Caraş-Severin, care a fost învestit cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, care și-a continuat activitatea și în 2013.

O importanță deosebită o are și existența echipei intersectoriale locale, constituite încă din 2012, formată din reprezentanți ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Caraş-Severin, ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin, ai Inspectoratul de Poliție al Județului Caraș-Severin, ai Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, ai Direcției de Sănătate Publică Caraș-Severin, ai Organizaţiei Neguvernamentale Salvaţi Copiii – Filiala Caraş-Severin, ai Episcopiei Ortodoxe a Caransebeșului, precum, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean „Gral. BG. Vasile Zorzor” Caraş-Severin. Parteneriatul inițiat, în acest sens, a vizat încheierea unui protocol de colaborare între entitățile de specialitate anterior menționate, protocol prin care părţile se angajează să conlucreze şi să își mobilizeze toate resursele disponibile în vederea operaţionalizării echipei intersectoriale locale pentru combaterea traficului, abuzului, neglijării, migraţiunii ilegale, precum şi exploatării copiilor prin muncă.

De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Caraş-Severin s-a implicat şi se va implica și în continuare în activităţile desfăşurate pentru combaterea şi prevenirea abuzului, neglijării copilului, precum și a violenței împotriva copilului, participând alături de alte structuri de specialitate la acţiunile comune desfăşurate în acest sens. Colaborarea vizată se realizează prin parteneriate şi protocoale  de colaborare, precum și convenții parteneriale încheiate între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin și entități de specialitate: Inspectoratul de Poliţie al Județului Caraş-Severin, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin, Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, Direcția de Sănătate Publică Caraş-Severin, Episcopia Ortodoxă a Caransebeșului, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Gral. Bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin, Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin, Fundația „Humanitas Pro Deo” Oțelu Roșu, Organizația „Pentru Fiecare Copil o Familie” Reșița, Asociația Baptistă Caritabilă „Casa Dorca” Prilipeț, Asociaţia „Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual” și Centrul de Reeducare Buziaş.

Totodată, între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin există o colaborare cu Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Interjudețeană Timiș-Caraș-Severin, precum și cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Caraș-Severin, pe linia promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Din punct de vedere al activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, precizăm că, luna februarie a anului 2013, specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenicul” Caraş-Severin, au efectuat un control de specialitate la nivelul Direcției, verificare în urma căreia nu au fost depistate deficienţe.

De asemenea, în luna noiembrie a anului 2013, specialiștii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecția Socială Caraş-Severin au efectuat un control tematic, la nivelul Direcției, control care a vizat acordarea beneficiilor de asistență socială acordate persoanelor cu nevoi speciale. În aceste sens, precizăm că în urma acestei verificări nu au fost depistate deficiențe la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

10. Concluzii

Având în vedere cele prezentate, activităţile de specialitate prestate, precum și rezultatele obținute, considerăm că atât Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cât şi Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin, precum și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi-au adus o contribuţie importantă în derularea activității desfășurate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, la nivelul judeţului nostru, îndeplinindu-şi totodată, în mod corespunzător, atribuţiile care le revin, potrivit legii.

Post a Comment