Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  Info de interes public   >  Rapoarte de Activitate   >  Raport de activitate 2011

Raport de activitate 2011

RAPORT DE ACTIVITATE

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,

al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap  pentru Adulţi Caraş-Severin

şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,

pe perioada 01.01.2011 – 31.12.2011

I. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi respectiv cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Având în vedere că problematica supusă dezbaterilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a însumat două domenii – unul social şi unul medical – în anul 2011 au avut loc un număr de 68 de şedinţe, din care 24 de şedinţe au fost ordinare, iar 44 de şedinţe au fost extraordinare. Şedinţele s-au desfăşurat în mai multe locaţii, şi anume:

· 60 de şedinţe la sediul Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin;

· 1 şedinţă la Şcoala Specială Caransebeş;

· 1 şedinţă la Şcoala Specială Bocşa;

· 1 şedinţă la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Aurora”Reşiţa;

· 2 şedinţe la sediul primăriei localităţii Mehadica;

· 1 şedinţă la Mănăstirea „Sfântul Ilie” Bocşa;

· 1 şedinţă la sediul primăriei localităţii Bocşa

· 1 şedinţă a constat în vizitarea unor asistenţilor maternali profesionişti de pe raza oraşului Bocşa.

În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011. Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe baza propunerilor prezentate de către personalul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a procedat la adoptarea unui număr de 2560 de hotărâri, după cum urmează:

a. 346 de hotărâri au fost adoptate pentru soluţionarea cazurilor vizând protecţia specială a unor copii aflaţi în situaţii de risc, precum şi aspecte privind asistenţii maternali profesionişti:

1) instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului                            – 1 hotărâre;

2) eliberări atestate de asistent maternal profesionist                                                 –  19 hotărâri;

4) reînnoiri atestate de asistent maternal profesionist                                                 -154 hotărâri;

5) modificări atestate de asistent maternal profesionist                                  –  25 hotărâri;

6) încetarea valabilității atestatelor de asistent maternal profesionist                        –  29 hotărâri;

7) acordarea în continuare a protecţiei speciale                                             –  21 hotărâri

8) hotărâri de revocare                                                                                    –  45 hotărâri;

9) hotărâri de modificare a măsurilor de protecţie specială                             –  51 hotărâri;

10) hotărâri de respingere                                                                               –    1 hotărâre.

b. 2214 de hotărâri cu privire la copiii cu dizabilităţi şi respectiv la copiii pentru care s-a decis orientarea şcolară. Dintre acestea, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a adoptat următoarele hotărâri:

363 de hotărâri pentru cazurile de expertizare (cazuri noi);

1627 de hotărâri pentru cazurile de reexpertizare (cazuri de reevaluare);

73 de hotărâri de revocare a hotărârilor iniţiale de încadrare într-un grad de handicap (ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani sau a decesului);

151 de hotărâri de orientare şcolară;

În anul 2011, câteva dintre şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin s-au desfăşurat în incinta şcolilor speciale din localităţile Reşiţa, Caransebeş şi respectiv Bocşa, cu ocazia reevaluării situaţiei beneficiarilor acestor instituţii de profil, tocmai pentru a se evita obligarea celor în cauză de a se deplasa la sediul organismului decizional în cauză.

Tot în perioada raportată, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a eliberat un număr de 2141 certificate, dintre care:

1990 de certificate de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

151 de certificate de orientare şcolară, dintre care:

–    35 cazuri program de sprijin;

–     71 cazuri de orientare la şcoli:

       • Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Aurora”  Reșița: 44;
       • Școala Specială Caransebeș: 2
       • Școala Specială Bocșa : 11;
       • Clase integrate: 11;
       • Colegiul Tehnic Cărășan Reșița: 3.

–        4 cazuri şcolarizare la domiciliu;

–        6 cazuri de orientare în alte județe;

–      34 cazuri de recuperare:

       • Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Primăvara” Reșița: 26;
       • Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeș: 4
       • Complexul de Servicii Sociale Oravița: 3;
       • Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reșița: 1.

–        1 caz de amânare a anului şcolar;

În toată această perioadă, nu a fost contestată nicio hotărâre a Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin. Menționăm însă, că pe rolul instanței de judecată se afla o contestație a unei hotărâri a Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin, din anul 2010, aceasta soluționându-se în favoarea comisiei, în luna aprilie a anului 2011, când sentința civilă a rămas definitivă.

II. Activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin

În ceea ce priveşte activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin, menţionăm că, în anul 2011, au fost eliberate în total un număr de 3796 de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. Dintre acestea, 775 de certificate au fost întocmite pentru cazurile noi, iar 3021 de cauze au vizat cazurile de reevaluare.


Tot în această perioadă, a fost depus un număr de 193 de contestaţii cu privire la acordarea gradului de handicap, care au fost înaintate spre soluţionare Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bucureşti.

III. Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Înfiinţată în temeiul prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului precum şi a celor ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, având ca obiectiv principal realizarea, la nivel judeţean, a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Investită fiind cu rolul de a aplica politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi-a axat activitatea pe îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, în toate materiile anterior enunţate.

1) Activitatea de prevenire şi intervenţie în regim de urgenţă

Întrucât, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a fost înfiinţat şi funcţionează Serviciul de Urgenţă, compartiment de specialitate care asigură asistenţă şi sprijin copiilor aflaţi în situaţie de risc, această instituţie publică de specialitate a preluat, în perioada de timp la care ne raportăm, un număr total de 366 de sesizări, făcute de către diverse persoane fizice şi persoane juridice, prin intermediul telefonului copilului (983), al telefonului direcţiei şi respectiv prin intermediul Liniei verzi, sesizări care au vizat un număr total de 498 de cazuri.

Telefonul copilului

În anul 2011, au fost înregistrate în total 152 de apeluri, dintre care: 12 au fost mute, 30 de apeluri au fost greşite, restul de 110 de apeluri fiind preluate pentru un număr de 189 copii, din care:

50 de cazuri – au fost referite altor instituţii de specialitate;

12 cazuri – au fost referite altor servicii de specialitate din cadrul direcţiei;

pentru 29 de copii s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă:

– la centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – 16 copii;

– la asistenţi maternali profesionişti – 13 copii,

pentru 4 copii au fost iniţiate demersurile în vederea instituirii măsurii plasamentului în regim de urgenţă pe cale de ordonanţă preşedinţială;

30 de cazuri au fost clasate;

pentru 15 copii s-au acordat servicii de consiliere;

49 de cazuri au fost închise.

Asociația Telefonul Copilului

Prin intermediul Asociației Telefonul Copilului, în anul 2011, au fost preluate 3 sesizări pentru un număr de 10 copii, din care:

pentru 4 copii – cazurile au fost referite la serviciile publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor locale;

6 cazuri au fost clasate.

Telefonul Direcţiei

Prin intermediul telefonului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, au fost preluate un număr de 40 de sesizări cu privire la un număr de 75 de copii. Cazurile acestor copii au fost instrumentate, după cum urmează:

–   pentru un număr de 13 copii, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a dispus plasamentul în regim de urgenţă, la:

– centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – pentru 6 copii;

– asistenţi maternali profesionişti – pentru 7 copii;

31 de cazuri au fost referite altor instituţii de specialitate;

3 cazuri au fost referite serviciilor din cadrul  Direcţiei;

11 cazuri au fost clasate;

17 cazuri au rămas în familie cu servicii oferite.

În ceea ce priveşte sesizările făcute în scris, de către diferite persoane fizice, în anul 2011, acestea au fost în număr de 55, pentru un număr de 97 copii. Dintre aceştia, pentru un număr de 29 de copii a fost dispusă, de către directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, măsura plasamentului în regim de urgenţă la:

asistenţi maternali profesionişti – pentru 20 copii;

centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – pentru 9 copii;

Un număr de 19 copii au beneficiat de consiliere de specialitate din partea specialiştilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, 4 de cazuri au fost referite altor instituţii publice competente,11 cauze au fost referite serviciilor de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, iar 34 cazuri au fost clasate.

În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că, pentru un număr de 155 de copii au fost făcute un număr de 116 sesizări de către persoane juridice, după cum urmează:

46 de cazuri au fost clasate;

16 de cazuri au fost referite altor instituţii publice;

4 cazuri au fost referite serviciilor din cadrul Direcţiei;

– pentru 36 cazuri – au fost acordate servicii de consiliere psihologică din partea specialiştilor Direcţiei;

–  pentru 53 de cazuri s-au emis dispoziţii de plasament în regim de urgenţă la:

– centrul de primire  în regim de urgenţă a copilului: 16;

– asistenţi maternali profesionişti: 36;

– persoană de plasament: 1.

De asemenea, în cursul anului 2011, Direcţia Generală Protecţia Copilului, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a transmis Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin documentaţia referitoare la repatrierea unui număr de 2 copii.

În anul 2011, unităţile sanitare de pe raza judeţului Caraş-Severin au sesizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin că un număr de 17 copii au fost părăsiţi în aceste unităţi. Pentru 16 dintre aceşti copii, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a dispus instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentul, în regim de urgenţă, la asistenţi maternali profesionişti, iar pentru un copil, s-a dispus plasamentul în regim de urgență la o persoană.

O situaţia aparte o reprezintă cazurile de violenţă asupra copiilor. În acest sens, poate fi dat ca exemplu cazul de violenţă (abuz fizic) semnalat cu privire la o minoră, în vârstă de 4 ani, care domiciliază într-o comună de pe raza judeţului Caraş-Severin. Minora în cauză a fost agresată fizic, de către numitul M.I.F., concubinul mamei. Fetița a fost molestată fizic, prezentând pe suprafața corpului urme vizibile (echimoze), motivul fiind că minora în cauză a urinat pe ea. Din evaluarea psihologică făcută minorei, reiese că aceasta urinează în pat de cel puțin de două ori pe săptămână, în timpul somnului. Mama minorei a declarat că numitul M.I.F. a lovit-o de mai multe ori pe fetiță, din cauza acestui motiv. Deși fetița este victima abuzurilor fizice ale concubinului mamei, aceasta din urmă a declarat că dorește să se ocupe în continuare de creșterea și de educarea copilului, la domiciliul său. Având în vedere, însă, că minora este abuzată grav de către numitul M.I.F., fiindu-i pusă în pericol viața și integritatea corporală, a fost propusă inițierea demersurilor necesare în vederea instituirii măsurii de protecție specială a plasamentului, în regim de urgență. Astfel, potrivit Sentinței Civile nr. 878/15.06.2011 a Tribunalului Caraș-Severin, pentru minora în cauză s-a instituit măsura de protecție specială a plasamentului, în regim de urgență, pe cale de ordonanță președințială la bunicii materni.

2) Activitatea juridică

Activitatea juridică este desfăşurată în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin de către Serviciul Contencios, serviciu care asigură reprezentarea intereselor acestei instituţii publice şi respectiv pe cele ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin (atunci când i se deleagă reprezentarea) în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe jurisdicţionale. Acest serviciu asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului, colaborează cu alte instituţii publice şi organisme private de profil pentru a facilita accesul potenţialilor beneficiari la drepturile ce li se cuvin, potrivit legii, acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copiilor separaţi de familiile lor, în vederea reintegrării în familie a acestora.

Referitor la activitatea juridică a Serviciului Contencios, pe parcursul anului 2011, precizăm că specialiştii acestui compartiment au depus la instanţa de judecată nu mai puţin de 835 de acţiuni, care au vizat următoarele aspecte:

· instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului – 98 de cauze;

· instituirea măsurii de protecţie alternative a tutelei – 6 cauze;

· înlăturare de la tutelă -1 cauză;

· încetarea măsurilor de protecţie speciale a plasamentului – 68 de cauze;

· încetare şi instituire de măsură – 63 de cauze;

· acordarea în continuare a protecţiei speciale (măsura de protecţie specială a plasamentului pe durata continuării studiilor, modificări măsuri de protecţie speciale etc.) – 56 de cauze;

· menţinerea măsurii de protecţie speciale a plasamentului – 10 cauze;

· înregistrarea tardivă a naşterii – 5 cauze;

· instituirea măsurii de protecţie speciale a supravegherii specializate – 1 cauză;

· redarea exerciţiului drepturilor părinteşti – 1 cauză;

· decădere din drepturile părinteşti – 1 cauză;

· instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului în regim de urgenţă pe cale de ordonanţă preşedinţială – 10 cauze;

· înlocuirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului, în regim de urgenţă, cu măsura de protecţie specială a plasamentului – 1 cauză;

· pretenţii – 1 cauză;

· recuperare prejudicii – 15 cauze;

· obligaţii de a face – 8 cauze;

· contestaţii – 4 cauze;

· acţiuni în restituire – 469 de cauze;

· altele – 17 cauze.

Pe parcursul anului 2011, Serviciul Contencios a întocmit documentaţia necesară eliberării unui număr de 22 de autorizaţii necesare în vederea încheierii legale a căsătoriei persoanelor pentru care aceste documente sunt obligatorii (minori care au împlinit vârsta de 16 ani) şi respectiv a eliberat un număr identic de asemenea autorizaţii, documente a căror eliberare a fost aprobată printr-un număr identic de dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

3) Activitatea în domeniul adopţiei

Serviciu de specialitate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, Serviciul de Adopţii şi Postadopţii are ca atribuţii principale identificarea tuturor copiilor adoptabili de pe raza judeţului Caraş-Severin, precum şi identificarea, pregătirea şi evaluarea potenţialelor persoane/familii adoptatoare, care au domiciliul în România şi care doresc să adopte.

Astfel, în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, la nivelul Serviciului de Adopţii şi Postadopţii a fost instrumentat  un număr de 182 de cazuri, dintre care:

· 48 cazuri având ca finalitate a planului individualizat de protecţie adopţia;

· 32 solicitări de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană/familie adoptatoare care, până la finele anului 2011, au fost soluţionate după cum urmează:

a) pentru 30 solicitări, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a emis un număr de 30 dispoziţii privind eliberarea atestatului de persoană/familie considerată ca fiind aptă să adopte, precum şi un număr identic de atestate, pentru potenţialii adoptatori;

b) pentru una dintre solicitări, directorul executiv al acestei instituţii a emis o dispoziție de respingere a cererii de eliberare a atestatului de persoană/familie considerată ca fiind aptă să adopte;

c) o cerere a fost clasată;

· 56 de cazuri aflate în perioada de monitorizare trimestrială (post-adopţie);

· 7 cazuri în perioada de monitorizare bilunară (încredinţare în vederea adopţiei);

· 39 dosare clasate în timpul anului (a încetat perioada de urmărire post-adopţie).

În ceea ce privește activitatea juridică din cadrul Serviciului de Adopţii şi Postadopţii, în anul raportat, au fost înaintate instanţei de judecată un număr de 72 de dosare, după cum urmează:

– 37 dosare cu propunerea de deschidere a procedurii de adopţie internă. Precizăm că, până la 31.12.2011, au rămas definitive un număr de 40 de sentinţe civile privind deschiderea procedurilor de adopţiei interne (inclusiv cele care au avut deschisă procedura adopției în anul 2010).

– 8 cazuri privind încredinţarea  în vederea adopţiei, dintre care 4 copii au fost încredinţaţi la familii din alte judeţe.

– 24 dosare privind încuviinţarea adopţiei, dintre care, până la data de 31.12.2011, s-au finalizat 22 de cauze (cu sentinţe civile definitive). Pe lângă aceste dosare, pe rolul instanţei mai erau încă 2 dosare depuse din anul 2010, cauze finalizate, de asemenea, în cursul anului 2011.

– 2 cazuri de adopție a unor persoane majore;

– 1 caz de adopție a copilului de către soțul părintelui adoptiv.

De asemenea, în anul 2011, la nivelul Serviciului de Adopţii şi Postadopţii au fost organizate în total 4 sesiuni de pregătire adresate persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare: februarie-martie 2011, aprilie 2011, mai-iunie 2011, septembrie 2011, sesiuni la care au participat, în total, 45 de participanți.

4) Măsura de protecţie specială a plasamentului

În ceea ce priveşte numărul de copii lipsiţi de ocrotire părintească şi cei care sunt ocrotiţi prin intermediul sistemului judeţean de profil, precizăm că, la finele anului precedent, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv organismele neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, asigurau ocrotirea unui număr de 1349 de copii, după cum urmează:

Tipul măsurii de protecţie

La 31.12.2010

La 31.12.2011

Diferenţe (+/-) 31.12.2011 faţă de 2010

Nr. total copii din care :

1387

1349

-38

Þ tip familial

1083

1043

-40

Þ tip rezidenţial, din care:

304

306

+2

– centre de plasament publice

260

264

+4

– centre de plasament private

44

42

-2

Aşa cum rezultă şi din tabelul anterior prezentat, în perioada raportată, s-a înregistrat o scădere a numărului de copii lipsiţi de ocrotire părintească, copii pentru care s-a impus instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului. De asemenea, considerăm ca fiind un aspect pozitiv şi ponderea relativ scăzută a numărului de copii ocrotiţi în regim rezidenţial, faţă de numărul copiilor ocrotiţi în sistem familial.

4.a) Măsura de protecţie specială a plasamentului în mediul familial

În ceea ce priveşte instituirea măsurilor de plasament într-un mediu familial, pe perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, menţionăm că un număr de 1043 de copii beneficiau, la finele anului trecut, de măsura de protecţie specială la care ne referim, după cum urmează:

Plasamente

La 31.12.2010

La 31.12.2011

Diferenţe (+/-) 31.12.2011 faţă de finele anului 2010

Nr. total de copii din care :

1083

1043

-40

Þ la rude până la gradul IV

422

392

-30

Þ la alte familii/persoane

54

58

+4

Þ la AMP

607

593

-14

4.b) Măsura de protecţie specială a plasamentului în unităţi rezidenţiale

În mod corespunzător, în unităţile rezidenţiale de pe raza judeţului Caraş-Severin, la sfârşitul anului 2011, cei 306 de beneficiari erau ocrotiţi, după cum urmează:

Centre de Plasament

La 31.12.2010

La 31.12.2011

Diferenţe (+/-) 31.12.2011 faţă de 2010

Nr. total de copii din care :

304

306

+2

Þ centre de plasament publice

260

264

+4

Þ centre de plasament private

44

42

-2

Referitor la protecţia de tip rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap, în centrele rezidenţiale de profil din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, menţionăm că, la data de 31.12.2011, unităţile în cauză ocroteau în total un număr de 154 de beneficiari, după cum urmează:

–  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa: 94 de beneficiari;

– Complexul de Servicii Sociale „Sf. Maria” Reşiţa – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă: 26 beneficiari;

– Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă: 34 de beneficiari.

În altă ordine de idei, menţionăm că trei dintre centrele rezidenţiale ale Direcţiei asigurau, la sfârşitul anului 2011, servicii de recuperare/reabilitare pentru un număr total de 147 de beneficiari, astfel:

– Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş – 88 de beneficiari;

– Complexul de Servicii Sociale Oraviţa – 59 de beneficiari.

4.c) Reevaluarea periodică a cazurilor

În ceea ce priveşte acest aspect, trebuie să menţionăm că, pe perioada raportată, au fost întocmite şi vizate de către directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin nu mai puţin de 5668 de rapoarte trimestriale de reevaluare, după cum urmează:

2372 de rapoarte vizând reevaluarea cazurilor copiilor ocrotiţi de către asistenţii            maternali profesionişti;

1800 de rapoarte referitoare la reevaluarea cauzelor copiilor protejaţi de către alte  familii sau persoane (inclusiv rude de gradul IV);

1224 de rapoarte privind reevaluarea situaţiei copiilor instituţionalizaţi în unităţile de profil de pe raza judeţului Caraş-Severin.

224 rapoarte trimestriale de monitorizare post-adopţie;

–     48 rapoarte bilunare de încredinţare în vederea adopţiei.

4.d)  Încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului

În ceea ce priveşte încetarea măsurilor de protecţie, pe perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, menţionăm că activitatea în cauză s-a concretizat prin încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului pentru nu mai puţin de 157 de beneficiari, şi anume:

§ în 74 de cazuri au fost revocate măsurile de protecţie instituite anterior, ca urmare a împlinirii de către beneficiar a vârstei de 18 /26 ani:

a) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii din centrele rezidenţiale din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 26 de cazuri;

b) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii din centrele de plasament ale organismelor neguvernamentale – 6 cazuri;

c) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la rude – 35 cazuri;

d) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la alte persoane / familii – 1 caz;

e) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 6 cazuri.

§ în 32 de cazuri s-a decis revenirea în mediul familial:

a) revenirea în mediul familial a copiilor care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 11 cazuri;

b) revenirea în mediul familial a copiilor din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 7  cazuri;

c) revenirea în mediul familial a copiilor din centrele de plasament ale organismelor neguvernamentale – 4 cazuri;

d) revenirea în mediul familial a copiilor care au beneficiat de ocrotire la rude – 8 cazuri;

e) revenirea în mediul familial a copiilor care au beneficiat de ocrotire la alte persoane/familii de plasament: 2 cazuri.

§ în 51 de cazuri a încetat măsura de protecţie specială din alte cauze (deces, adopţie, declinare etc.)

a) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 35 cazuri;

b) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 3 cazuri;

c) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la rude/persoane/familii – 13 cazuri;

5. Măsura de protecţie alternativă a tutelei

În ceea ce priveşte instituirea acestei măsuri de protecţie alternativă, menţionăm că, pe parcursul perioadei la care ne referim şi respectiv la solicitarea Direcţiei, instanţele judecătoreşti competente au instituit tutela faţă de un număr de 6 copii.

6. Protecţia persoanelor cu dizabilităţi

În ceea ce priveşte protecţia persoanelor cu handicap precizăm că, pe perioada la care ne referim, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a asigurat plata drepturilor financiare şi respectiv acordarea facilităţilor prevăzute de lege pentru un număr de 11635 persoane cu handicap, dintre care 1734 sunt copii, iar 9901 erau adulţi.

În ceea ce priveşte activitatea Compartimentului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap menţionăm că, în cursul anului 2011, au fost instrumentate nu mai puţin de 3796 de dosare, în scopul înaintării acestora către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin.

Tot în anul 2011, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a eliberat un număr de 633 de acorduri pentru indemnizaţia de însoţitor şi respectiv 188 de acorduri în vederea angajării unui asistent personal, prin intermediul Serviciului de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap.

7. Activitatea Comisiei de Disciplină

În perioada raportată, la nivelul Comisiei de Disciplină a Direcţiei, au fost depuse 4 sesizări, împotriva a 4 funcţionari publici. Pentru 1 funcţionar public, sesizările formulate au fost clasate, iar 3 funcţionari publici au fost sancţionaţi disciplinar, după cum urmează:

Nr. crt.

Sancţiunea disciplinară

Nr. de funcţionari publici sancţionaţi

1.

Mustrare scrisă

1

2.

Destituire din funcţia publică

2

De asemenea, tot în anul 2011, au fost formulate 3 sesizări împotriva a 3 angajaţi cu contract individual de muncă, din care, 2 sesizări au fost clasate, iar 1 angajat a fost sancţionat, după cum urmează:

Nr. crt.

Sancţiunea disciplinară

Nr. de angajaţi sancţionaţi

1.

Avertisment scris

1

8. Activitatea de resurse umane

În ceea ce priveşte această activitate, trebuie precizat că, pe parcursul anului 2011, la nivelul Direcţiei s-au efectuat un număr de 31 de angajări, dintre care:

23 de posturi de asistenţi maternali profesionişti;

1 funcţionar public (prin transfer);

2 persoane angajate cu contract individual de muncă (aparatul propriu);

5 persoane angajate cu contract individual de muncă (unităţi rezidenţiale);

Astfel, la data de 31.12.2011, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin dispunea de un număr de 1110 de posturi aprobate, dintre care 105 de posturi de funcţionari publici, 1005 de posturi aprobate pentru personalul contractual, din structura organizatorică a Direcţiei. Din totalul posturilor aprobate, la data de 31.12.2011 erau ocupate 925 de posturi, după cum urmează:

90 posturi de funcţionari publici;

–   835 posturi contractuale (dintre care: 32 de posturi în aparatul propriu al Direcţiei, 520 posturi de asistenţi maternali profesionişti şi 283 de posturi în cadrul unităţilor rezidenţiale).

De asemenea, tot în cursul anului precedent, Serviciul Resurse Umane al Direcţiei a asigurat eliberarea unui număr de 950 adeverinţe de profil.

9. Concluzii şi propuneri

În ceea ce priveşte relaţiile inter-instituţionale ale Direcţiei, cu celelalte structuri de specialitate care funcţionează la nivelul judeţului Caraş-Severin, considerăm că această instituţie publică a realizat o bună colaborare atât cu instanţele judecătoreşti teritoriale, cât şi cu Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin, cu Direcţia de Evidenţă a Persoanei a Judeţului Caraş-Severin şi respectiv cu Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Prestaţii Sociale Caraş-Severin.

De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a realizat o eficientă colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin, cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Caraş-Severin, precum şi cu formaţiunile de poliţie de proximitate de la nivelul municipiilor Reşiţa şi respectiv Caransebeş.

În ceea ce priveşte colaborarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cu autorităţile administraţiei publice locale, de pe raza judeţului Caraş-Severin, trebuie să precizăm că numai o parte a consiliilor locale au comunicat situaţiile/evidenţele pe care Direcţia le-a solicitat periodic pentru a centraliza  informaţiile vizate şi respectiv pentru a transmite aceste date la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, un exemplu edificator în acest sens fiind şi următoarele situaţii statistice:

– fişa de monitorizare trimestrială a activităţii consiliilor locale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului – termen de raportare trimestrial;

– raportul statistic semestrial – N7 – numărul de asistenţi personali şi plata salariilor cuvenite acestora şi numărul total de indemnizaţii cuvenite părinţilor sau adulţilor/reprezentanţilor legali din judeţul Caraş-Severin – termen de raportare semestrial.

De asemenea, o situaţie similară s-a constatat si în ceea ce priveşte redactarea şi transmiterea anchetelor sociale, precum şi a rapoartelor de monitorizare a situaţiei copiilor cu dizabilităţi care au fost încadraţi într-un grad de handicap.

Din punct de vedere al activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, amintim controlul de specialitate efectuat în luna martie a anului 2011, de către specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenicul” Caraş-Severin, verificare în urma căreia de asemenea nu au fost depistate deficienţe, la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

De asemenea, în lunile ianuarie, respectiv decembrie a anului trecut, au fost efectuate controale de specialitate din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin, verificare care a avut ca obiect respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, control care, de asemenea, nu a depistat deficienţe în activitatea Direcţiei.

Un alt control, efectuat în luna martie a anului 2011, a vizat aspecte privind respectarea legislaţiei de mediu în activitatea desfăşurată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, control efectuat de către specialiştii Gărzii Naţionale de Mediu, care, în urma controlului, nu au depistat deficienţe.

Având în vedere cele prezentate, activităţile de specialitate prestate, considerăm că atât Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cât şi Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, precum şi Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin şi-au adus o contribuţie importantă în derularea procesului de reformă iniţiat în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, la nivelul judeţului nostru, îndeplinindu-şi totodată, în mod corespunzător, atribuţiile care le revin, potrivit legii.

 

Post a Comment