Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  Info de interes public   >  Rapoarte de Activitate   >  Raport de activitate 2009

Raport de activitate 2009

RAPORT DE ACTIVITATE 
al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,
al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap  pentru Adulţi Caraş-Severin şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,
pe perioada 01.01.2009 – 31.12.2009   

      I. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi respectiv cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Având în vedere că problematica supusă dezbaterilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a însumat două domenii – unul social şi unul medical – în anul 2009 au avut loc un număr de 68 şedinţe, din care 24 de şedinţe au fost ordinare, iar 44 de şedinţe au fost extraordinare. Şedinţele s-au desfăşurat în mai multe locaţii, şi anume:

 • 55 şedinţe la sediul Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
 •   3 şedinţe la Şcoala Specială Caransebeş;
 •   3 şedinţe la Şcoala Specială Bocşa;
 •   3 şedinţe la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Aurora”Reşiţa;
 •   1 şedinţă la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Primăvara”Reşiţa;
 •   1 şedinţă la Primăria Caraşova;
 •   1 şedinţă la Mănăstirea „Sfântul Prorooc Ilie”Bocşa;
 •   1 şedinţă la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni.

           
În perioada 01.01.2009 – 31.12.2009, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe baza propunerilor prezentate de către personalul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a procedat la adoptarea unui număr de 2935de  hotărâri, după cum urmează:
a. 490 de hotărâri au fost adoptate pentru soluţionarea cazurilor vizând protecţia specială a unor copii aflaţi în situaţii de risc, precum şi aspecte privind asistenţii maternali profesionişti:
1) instituirea măsurii speciale a plasamentului                          –  59, dintre care:
a) măsuri de plasament la centrele de plasament                –  47 hotărâri;
b) măsuri de plasament la asistent maternal profesionist   –    3 hotărâri;
c) măsuri de plasament la familii/persoane/rude                 –    9 hotărâri;
2) eliberări atestate de asistent maternal profesionist               –  42 hotărâri;
3) reînnoiri atestate de asistent maternal profesionist               -183 hotărâri;
4) modificări atestate de asistent maternal profesionist            –  21 hotărâri;
5) retrageri de atestate de asistent maternal profesionist          –  25 hotărâri;
6) hotărâri de revocare                                                                    –  67 hotărâri;
7) hotărâri de stabilire/modificare domiciliu                              –  29 hotărâri;
8) hotărâri de revenire în mediul familial                                   –  17 hotărâri;
9) hotărâri de delegare şi exercitare a drepturilor părinteşti    –  33 hotărâri;
10) hotărâri de respingere                                                              –  10 hotărâri;
11) hotărâri de aprobare deplasare în străinătate                       –    4 hotărâri. 
b. 2445 de hotărâri cu privire la copiii cu dizabilităţi şi respectiv pentru copiii pentru care s-a decis orientarea şcolară. Dintre acestea, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a adoptat următoarele hotărâri:

 •   494 de hotărâri pentru cazurile de expertizare (cazuri noi);
 • 1539 de hotărâri pentru cazurile de reexpertizare (cazuri de reevaluare);
 •   103 de hotărâri de revocare a hotărârilor iniţiale de încadrare într-un grad de handicap (ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani sau a decesului);
 •  309 de hotărâri de orientare şcolară;

De asemenea, în perioada raportată, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a realizat orientarea către centrele de recuperare din judeţ pentru un număr de 64 de copii cu dizabilităţi, după cum urmează:

 • 40 de cazuri – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Primăvara” Reşiţa;
 • 20 de cazuri – Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş;
 •   1 caz – Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 •   3 cazuri – Complexul de Servicii Sociale Oraviţa.

În anul 2009, câteva dintre şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin s-au desfăşurat în incinta şcolilor speciale din localităţile Reşiţa, Caransebeş şi respectiv Bocşa, precum şi la sediul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Primăvara” Reşiţa, cu ocazia reevaluării situaţiei beneficiarilor acestor instituţii de profil, tocmai pentru a se evita obligarea celor în cauză de a se deplasa la sediul acestui organism decizional.
Tot în perioada raportată, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a eliberat un număr de 2342 certificate, dintre care:

 • 2033 de certificate de încadrare a copilului într-un grad de handicap;
 •  309  de certificate de orientare şcolară, dintre care:

–    91 de cazuri program de sprijin;
–  137 de cazuri şcoli speciale;
–      6 cazuri amânare an şcolar;
–      3 cazuri şcolarizare la domiciliu;
–    64 de cazuri de recuperare;
–      8 cazuri de orientare şcolară în alte judeţe.
Mai mult decât atât, în şedinţele acestui organism decizional, au fost puse în discuţie un număr de 52 de informări, fiindu-i notificate totodată un număr de 44 de convenţii de plasament.        
Din totalul de 2935 de hotărâri adoptate de către Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, în 2009  a fost atacată în instanţa de judecată o singură hotărâre.

II. Activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin  

În ceea ce priveşte activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin, menţionăm că, în anul 2009, au fost eliberate în total un număr de 5953 de certificate de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap. Dintre acestea, 2109 de certificate au fost întocmite pentru cazurile noi, iar 3844 de cauze au vizat cazurile de reevaluare.

 

            Tot în această perioadă, a fost depus un număr de 238 de contestaţii cu privire la acordarea gradului de handicap, dintre care 150 de petiţii au fost deja soluţionate, iar celelalte 88 de contestaţii au rămas în curs de soluţionare.
De asemenea, pe parcursul anului 2009, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin a decis admiterea unui număr 21 de persoane adulte cu handicap în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

III. Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Organizată în baza prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi celor ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, având ca obiective principale: asigurarea, la nivel judeţean, a asistenţei sociale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în dificultate.
Investită fiind cu rolul de a aplica politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi-a axat activitatea pe îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, în toate materiile anterior enunţate.
În anul 2009, mai exact în luna iunie a anului trecut, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a întocmit şi a depus documentaţia în vederea acreditării acestei instituţii publice de specialitate ca furnizor de servicii sociale, ca urmare a expirării termenului de valabilitate al acreditării acordate anterior. Urmare acestui demers, în şedinţa sa din data de 19.06.2009, Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale  – Judeţul Caraş-Severin a  acordat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin acreditarea, potrivit Deciziei sale nr. 57/2009.

 

1) Activitatea de prevenire şi intervenţie în regim de urgenţă

 Întrucât, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a fost înfiinţat şi funcţionează Serviciul de Urgenţă, compartiment de specialitate care asigură asistenţă şi sprijin copiilor aflaţi în situaţie de risc, această instituţie publică de specialitate a preluat, în perioada de timp la care ne raportăm, un număr total de 411 de sesizări, făcute de către diverse persoane fizice şi persoane juridice, prin intermediul telefonului copilului (983), al telefonului direcţiei şi respectiv prin intermediul Liniei verzi, pentru un număr total de 467 de cazuri.
Telefonul copilului
În anul 2009, au fost înregistrate în total 166 apeluri, dintre care: 7 au fost mute, 23 de apeluri au fost greşite, restul de 136 de apeluri fiind preluate pentru un număr de 172 copii, din care:

 • 57 de cazuri – au fost referite altor instituţii de specialitate;
 •   4 cazuri – au fost referite altor servicii de specialitate din cadrul direcţiei;
 •   3 cazuri – au vizat repatrierea;
 •   pentru 30 de copii s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă:

                                     – la centre de plasament – 22 de copii;
– la asistenți maternali profesioniști – 7 copii,
– la alte persoane/familii – 1 copil.

 •  pentru 3 copii au fost iniţiate demersurile în vederea instituirii ordonanţei preşidenţiale;
 • în cazul a 6 copii sesizările/cererile au fost retrase;
 • 69 de cazuri au fost clasate.

Linia verde
Prin intermediul Liniei verzi, în anul 2009, au fost preluate 8 sesizări pentru un număr de 8 copii, din care:

 • pentru 5 copii – s-a făcut referire la serviciile publice de asistenţă socială din cadrul consiliilor locale;
 • pentru 3 copii – au fost iniţiate demersurile în vederea instituirii ordonanţei preşidenţiale.

Telefonul Direcţiei
Prin intermediul telefonului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, au fost preluate un număr de 36 de sesizări cu privire la un număr de 67 de copii. Cazurile acestor copii au fost instrumentate, după cum urmează:
–   pentru un număr de 7 copii, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a dispus plasamentul în regim de urgenţă, la:
– centre de plasament – pentru 6 copii;                   
– asistent maternal profesionist – pentru 1 copil;

 • 47 de cazuri au fost referite altor instituţii de specialitate;
 • 1 caz a fost referit unui alt serviciu din cadrul  Direcţiei;
 • 9 cazuri au fost clasate;
 • 3 cazuri sunt monitorizate de către Direcţie.

În ceea ce priveşte sesizările făcute în scris de către diferite persoane fizice, în anul 2009, acestea au fost în număr de 64, pentru un număr de 83 copii. Dintre aceştia, pentru un număr de 10 copii a fost dispusă, de către directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, măsura plasamentului în regim de urgenţă la:

 • asistent maternal profesionist – pentru 8 copii;
 • centre de plasament – pentru 2 copii.

 Din totalul numărului de copii pentru care s-au făcut sesizări de către persoane fizice, 32 de copii au beneficiat de consiliere din partea specialiştilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, 12 copii au fost referiţi altor instituţii publice competente, iar 29 de cazuri au fost clasate.
În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că, pentru un număr de 137 de copii au fost făcute sesizări de către persoane juridice, după cum urmează:
38 de cazuri au fost clasate;
–   1 caz a vizat stabilirea domiciliului pentru un copil;
23 de cazuri au fost referite altor instituţii publice;
–   3 cazuri au fost referite altor servicii din cadrul Direcţiei;
–   2 cazuri sunt monitorizate de către specialiştii Direcţiei;
–   4 cazuri – a fost retrasă sesizarea;
–   3 cazuri – a fost acordată consiliere;
–   1 caz s-au iniţiat demersurile în vederea instituirii ordonanţei preşidenţiale;
–   4 sesizări nu au avut obiect;
30 de cazuri – s-a răspuns petenților.
De asemenea, în cursul anului 2009, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului a transmis Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin documentaţia referitoare la repatriere pentru un număr de 6 copii.
În cadrul sesizărilor făcute de către persoanele juridice, pentru un număr de 22 de copii, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a dispus instituirea plasamentului în regim de urgenţă, astfel:

 • la asistent maternal profesionist – pentru 15 copii,
 • la persoane/ alte familii – pentru 1 copil,
 • la centre de plasament – pentru 6 copii.

Menţionăm că, sesizările care au vizat cei 16 copii pentru care a fost instituită măsura plasamentului în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist şi respectiv la alte persoane/familii, au fost făcute de către unităţile sanitare de pe raza judeţului Caraş-Severin şi au vizat pe cei 16 copii părăsiţi de către mamele lor în unităţile sanitare respective.
Astfel, în anul 2009, Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa a sesizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin că un număr de 13 copii au fost părăsiţi în această unitate, iar Spitalul Municipal Caransebeş, Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă şi respectiv Spitalul Orăşenesc Oraviţa au făcut sesizări pentru câte 1 copil abandonat, în fiecare dintre unităţile sanitare anterior menţionate.
Mai exact, pe parcursul anului 2009, directorul executiv al Direcţiei a instituit plasamentul în regim de urgenţă faţă de 49 de copii.
Un caz aparte îl reprezintă situaţia copiilor depistaţi la cerşit, pe raza judeţului Caraş-Severin. Pe tot parcursul anului precedent, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin s-a implicat în acţiunile desfăşurate pentru combaterea şi prevenirea cerşetoriei juvenile, participând alături de alte structuri de specialitate la acţiunile comune desfăşurate în acest sens. Ca atare, în colaborare cu reprezentanţii Poliţiei Municipiului Reşiţa, Poliţiei Comunitare a Municipiului Caransebeş şi respectiv ai Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială” Reşiţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a participat la acţiunile de depistare a cerşetorilor minori, acţiuni organizate pe raza municipiilor anterior menţionate. Astfel, pe raza Municipiului Reşiţa, au fost depistaţi la cerşit, în total, 22 de copii, iar pe raza Municipiului Caransebeş, au fost depistaţi 6 copii, ale căror situaţii sunt monitorizare de către serviciile publice de asistenţă socială ale localităţilor anterior menţionate.
În altă ordine de idei, menţionăm că, în cursul anului 2009, specialiştii Serviciului de Urgenţă au fost implicaţi în diferite acţiuni şi întâlniri de lucru, care au vizat diverse aspecte ale problematicii protecţiei copilului. Astfel de întâlniri au avut loc în cadrul campaniilor „Omul cu 1000 de feţe” – privind prevenirea şi combaterea, la nivel judeţean, a traficului de persoane şi respectiv „Deschide-ţi inima, sunt ca tine” – campanie ce a vizat încadrarea în muncă a tinerilor infestaţi cu HIV/bolnavi SIDA.
De asemenea, în colaborare cu diferite unităţi de învăţământ, specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin au organizat la nivelul claselor I – IV şi au participat la acţiuni de popularizare a drepturilor copilului și a modalităţilor prin care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin îi poate proteja, copiilor fiindu-le aduse la cunoştinţă modul în care pot sesiza situaţiile în care le-au fost încălcate flagrant drepturile, precum şi datele de contact ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, inclusiv posibilitatea de a apela telefonul copilului – 983.
Tot în anul 2009, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin a organizat un curs, având 2 teme şi anume: „Prevenirea abandonului în unitățile sanitare care au în structură secții de nou-născut și/sau pediatrie” și respectiv „Prevenirea abuzului asupra copilului”, curs la care au fost invitaţi să participe asistenți sociali/ persoane cu atribuții de asistență socială din cadrul unităților sanitare și respectiv din cadrul consiliilor locale, care dispun în raza lor teritorială de secții de nou-născuți și/sau de pediatrie.

2) Activitatea juridică

Activitatea juridică este desfăşurată în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin de către Serviciul Contencios, serviciu care asigură reprezentarea intereselor instituției și respectiv pe cele ale Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin (atunci când i se deleagă reprezentarea) în fața instanțelor judecătorești sau a altor organe jurisdicționale. Acest serviciu asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor și prestațiilor de asistență socială și protecția copilului, colaborează cu alte instituții  și organisme responsabile pentru a facilita accesul potențialilor beneficiari la aceste drepturi, acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copiilor separaţi de familiile lor, în vederea reintegrării familiale a acestora.
Referitor la activitatea juridică din anul 2009 a Serviciului contencios, precizăm că specialiştii acestui serviciu au depus la instanţa de judecată nu mai puţin de 486 de acţiuni, care au vizat următoarele aspecte:

 • instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului – 121 de cauze;
 • instituirea măsurii de protecţie alternative a tutelei – 8 cauze;
 • încetarea măsurilor de protecţie speciale a plasamentului -133 de cauze;
 • deschiderea procedurii de adopţie internă – 40 de cauze;
 • încuviinţarea adopţiei interne – 8 cauze;
 • înregistrarea tardivă a naşterii– 1 cauză;
 • încredinţarea în vederea adopţiei – 5 cauze;
 • litigii de muncă – 2 cauze;
 • instituirea măsurii de protecţie speciale a supravegherii specializate – 3 cauze;
 • revenirea în mediul familial a unor copii – 10 cauze;
 • decăderea din drepturile părinteşti – 1 cauză;
 • acordarea în continuare a protecţiei speciale (măsură specială a plasamentului pe durata continuării studiilor, modificări etc.) – 112 cauze;
 • menţinerea măsurii de protecţie speciale a plasamentului, ca urmare a încetării perioadei valabilitate a deschiderii adopţiei interne – 18 cauze;
 • menţinerea măsurii de protecţie speciale a plasamentului în regim de urgenţă – 2 cauze;
 • redarea exerciţiului drepturilor părinteşti şi încetarea măsurii de protecţie speciale a plasamentului – 3 cauze;
 • înlocuirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului în regim de urgenţă cu măsura de protecţie specială a supravegherii specializate – 1 cauză;
 •  încetarea măsurii de protecţie specială a supravegherii specializate – 4 cauze;
 • litigii referitoare la drepturi băneşti (în calitate de pârât) – 3 cauze;
 • contestaţii formulate împotriva unor dispoziţii emise de către directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin (în calitate de pârât) – 4 cauze;
 • litigii cu privire la plata asigurărilor sociale (în calitate de pârât) – 1 cauză;
 • contestaţii împotriva unor hotărâri adoptate de către Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin (în calitate de reprezentant al pârâtului) – 1 cauză;
 • instituirea plasamentului în regim de urgenţă pe calea ordonanţei preşedinţiale – 3 cauze;
 • litigii având ca obiect pretenţii băneşti (în calitate de pârât) – 2 cauze.

Pe parcursul anului 2009, Serviciul Contencios a întocmit documentaţia necesară eliberării unui număr de 35 de autorizaţii necesare în vederea încheierii legale a căsătoriei persoanelor pentru care aceste documente sunt obligatorii (minori care au împlinit vârsta de 16 ani) şi respectiv a eliberat un număr identic de asemenea autorizaţii, documente a căror eliberare a fost aprobată printr-un număr identic de dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

           3) Activitatea în domeniul adopţiei

            Serviciu de specialitate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, Serviciul Adopţii are ca atribuţii principale identificarea tuturor copiilor adoptabili de pe raza judeţului Caraş-Severin, precum şi identificarea, pregătirea şi evaluarea potenţialelor persoane/familii adoptatoare, cu domiciliul în România, care doresc să adopte.
Astfel, în perioada 01.01.2009 – 31.12.2009, la nivelul Serviciului Adopţii a fost instrumentat  un număr de 119 de cazuri, dintre care:

 • 53 cazuri de copii având ca finalitate a planului individualizat de protecţie  adopţia;
 • 19 solicitări de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană/familie adoptatoare care, până la finele anului 2009, au fost soluţionate după cum urmează:

            a) pentru 16 solicitări, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a emis un număr de 16 dispoziţii privind eliberarea atestatului de persoană/familie considerată ca fiind aptă să adopte, precum şi un număr identic de atestate, pentru potenţialii adoptatori;
b) pentru 2 solicitări, directorul executiv al acestei instituţii a emis un număr de 2 dispoziţii de respingere a cererii de eliberare a atestatului de persoană/familie considerată ca fiind aptă să adopte;
c) una dintre solicitări era în lucru la data de 31.12.2009;

 • 33 de cazuri aflate în perioada de monitorizare post-adopţie;
 • 14 dosare clasate în timpul anului ( a încetat perioada de urmărire post-adopţie).

            Urmare evaluărilor efectuate de către profesioniştii din cadrul Serviciului Adopţii, în anul raportat, au fost înaintate Serviciului Contencios în vederea sesizării instanţei de judecată un număr de 72 de dosare, după cum urmează:
– 53 dosare cu propunerea de deschidere a procedurii de adopţie internă. Precizăm că, până la 31.12.2009, au rămas definitive un număr de 34 sentinţe civile privind deschiderea procedurilor de adopţiei interne.
– 7 cazuri privind încredinţarea  în vederea adopţiei, din care 4 copii la familii din alte judeţe.
– 12 dosare privind încuviinţarea adopţiei, dintre care, până la data de 31.12.2009, s-au finalizat 10 cauze (cu sentinţe civile definitive). Pe lângă aceste dosare, pe rolul instanţei mai erau încă 2 dosare depuse din anul 2008, cauze finalizate, de asemenea, în anul 2009, astfel încât, la sfârşitul anului 2009, erau 12 sentinţe civile definitive, două rămânând încă pe rolul instanţei.
În altă ordine de idei, precizăm că funcţionarii din cadrul Serviciului Adopţii au întocmit, pe perioada raportată, un număr de 33 rapoarte care au fost prezentate Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, dintre care:

 • 30 de rapoarte privind delegarea exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti după deschiderea procedurii de adopţie;
 •   3 rapoarte privind revocarea hotărârii de delegare a exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti, ca urmare a încredinţării copiilor în vederea adopţiei.

           
            4) Măsura de protecţie specială a plasamentului

În ceea ce priveşte numărul de copii lipsiţi de ocrotire părintească şi cei care sunt ocrotiţi prin intermediul sistemului judeţean de profil, precizăm că, la finele anului precedent, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi respectiv organismele neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, asigurau ocrotirea unui număr de 1405 de copii, după cum urmează:

Tipul măsurii de protecţie

La 31.12.2008

La 31.12.2009

Diferenţe (+/-) 31.12.2009 faţă de 2008

Nr. total copii din care :

1524

1405

-119

Þ tip familial

1149

1079

– 70

Þ tip rezidenţial, din care:

375

326

-49

– centre de plasament publice

308

280

-28

– centre de plasament private

67

46

-21

           
Aşa cum rezultă şi din tabelul anterior, în perioada raportată, s-a înregistrat o scădere a numărului de copii lipsiţi de ocrotire părintească, copii pentru care s-a impus instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului. De asemenea, considerăm ca fiind un aspect pozitiv, ponderea relativ scăzută a copiilor ocrotiţi în regim rezidenţial, faţă de numărul copiilor ocrotiţi în sistem familial.

 •    4.a) Măsura de protecţie a plasamentului în mediul familial

 

În ceea ce priveşte instituirea măsurilor de plasament într-un mediu familial, pe perioada 01.01.2009 – 31.12.2009, menţionăm că un număr de 1079 de copii beneficiau, la finele anului trecut, de măsura de protecţie specială la care ne referim, după cum urmează:

Plasamente

La 31.12.2008

La 31.12.2009

Diferenţe (+/-) 31.12.2008 faţă de finele anului 2007

Nr. total de copii din care :

1149

1079

-70

Þ la rude până la gradul IV

487

420

-67

Þ la alte familii/persoane

42

52

+10

Þ la AMP

620

607

-13

4.b) Măsura de protecţie în unităţi rezidenţiale

În mod corespunzător, în unităţile rezidenţiale de pe raza judeţului Caraş-Severin, la sfârşitul anului 2009, cei 326 de beneficiari erau ocrotiţi, după cum urmează:

Centre de Plasament

La 31.12.2008

La 31.12.2009

Diferenţe (+/-) 31.12.2008 faţă de 2007

Nr. total de copii din care :

375

326

-49

Þ centre de plasament publice

308

280

-28

Þ centre de plasament private

67

46

-21

           
Referitor la protecţia de tip rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap în centrele rezidenţiale din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, menţionăm că, la data de 31.12.2009, erau ocrotiţi în total un număr de 142 de beneficiari, după cum urmează:
–  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa: 92 de beneficiari;
– Complexul de Servicii Sociale „Sf. Maria” Reşiţa – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă: 18 beneficiari;
– Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş – modul adulţi: 32 de beneficiari.
În altă ordine de idei, menţionăm că trei dintre centrele rezidenţiale ale Direcţiei asigurau, la sfârşitul anului 2009, servicii de recuperare/reabilitare pentru un număr total de 174 de beneficiari, astfel:
– Complexul de Servicii Sociale „Sf. Maria” Reşiţa – 44 beneficiari;
– Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş – 74 de beneficiari;
– Complexul de Servicii Sociale Oraviţa – 56 de beneficiari.

            4.c) Reevaluarea periodică a cazurilor

               În ceea ce priveşte acest aspect, trebuie să menţionăm că, pe perioada raportată, au fost întocmite şi vizate nu mai puţin de 5704 de rapoarte trimestriale de reevaluare, după cum urmează:
2428 de rapoarte vizând reevaluarea cazurilor copiilor ocrotiţi de către asistenţii            maternali profesionişti;
1888 de rapoarte referitoare la reevaluarea cauzelor copiilor protejaţi de către alte  familii sau persoane (inclusiv rude de gradul IV);
1304 de rapoarte privind reevaluarea situaţiei copiilor instituţionalizaţi în unităţile de profil de pe raza judeţului Caraş-Severin.
           66 rapoarte trimestriale de monitorizare post-adopţie;
–      18 rapoarte bilunare de încredinţare în vederea adopţiei.

4.d)  Încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului

În perioada 01.01.2009 – 31.12.2009, din acest punct de vedere, menţionăm că activitatea desfăşurată, s-a concretizat prin încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului pentru nu mai puţin de 188 de beneficiari, şi anume:

 • în 67 de cazuri au fost revocate măsurile de protecţie instituite anterior, ca urmare a împlinirii de către beneficiar a vârstei de 18 /26 ani:

a) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 1 caz;
b) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii din centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 26 de cazuri;
c) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii din centrele de plasament ale organismelor neguvernamentale – 12 cazuri;
d) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la rude – 24 de cazuri;
e) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la alte persoane / familii – 4 cazuri;

 • în 63 de cazuri s-a decis revenirea în mediul familial:

a) revenirea în mediul familial a copiilor care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 13 cazuri;
b) revenirea în mediul familial pentru a copiilor din centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 15  cazuri;
c) revenirea în mediul familial a copiilor din centrele de plasament ale organismelor neguvernamentale – 4 cazuri;
d) revenirea în mediul familial a copiilor care au beneficiat de ocrotire la rude – 31 de cazuri;

 • în 58 de cazuri a încetat măsura de protecţie specială (alte cauze: deces, adopţie, declinare etc.)

a) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 12 cazuri;
b) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii din centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 24 de cazuri;
c) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii din centrele de plasament ale organismelor neguvernamentale – 3 cazuri;
d) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la rude – 14 cazuri;
e) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la alte persoane / familii – 5 cazuri;
 
                        5. Măsura de protecţie alternativă a tutelei

            În ceea ce priveşte instituirea acestei măsuri de protecţie alternativă, menţionăm că, pe parcursul perioadei la care ne referim şi respectiv la solicitarea Direcţiei, instanţele judecătoreşti competente au instituit tutela faţă de un număr de 8 de copii

                        6. Protecţia persoanelor cu dizabilităţi

În ceea ce priveşte protecţia persoanelor cu handicap precizăm că, pe perioada la care ne referim, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a asigurat plata drepturilor financiare şi respectiv acordarea facilităţilor, prevăzute de lege, pentru un număr de 11795 persoane cu handicap, dintre care 1725 sunt copii.
În acest sens, considerăm că se impune să menţionăm că, tot în intervalul de timp la care ne raportăm, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a emis nu mai puţin de 8703 dispoziţii privind acordarea sau, după caz, sistarea drepturilor şi facilităţilor acordate, potrivit legii, persoanelor cu handicap. Astfel, un număr de 8093 dispoziţii au vizat acordarea de drepturi şi facilităţi, persoanelor cu handicap, după cum urmează:

 • 1835 dispoziţii referitoare la copii;
 • 6258 dispoziţii referitoare la adulţi.

         De asemenea, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a emis nu mai puţin de 610 dispoziţii de sistare a drepturilor/facilităţilor la care ne referim şi anume:

 • 610 dispoziţii pentru adulţi.

         În ceea ce priveşte activitatea Compartimentului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, menţionăm, în anul 2009, au fost instrumentate în total 6045 de dosare, în vederea înaintării acestora Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin.
Tot în anul 2009, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a eliberat un număr de 583 de acorduri pentru indemnizaţia de însoţitor, respectiv 528 de acorduri în vederea angajării unui asistent personal, prin intermediul Serviciului pentru Îngrijire de Tip Familial în Domeniul Asistenţei Sociale a Persoanelor Adulte. Specialiştii acestui serviciu, în urma încheierii unui acord cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin, au identificat 76 de persoane cu handicap în căutarea unui loc de muncă şi au îndrumat aceste persoane pentru a fi luate în evidenţa instituţiei publice anterior menţionate, în vederea încadrării lor în muncă.

   7. Activitatea Comisiei de Disciplină

În perioada raportată, la nivelul Comisiei de Disciplină a Direcţiei au fost depuse 19 sesizări, împotriva a 30 funcţionari publici. Pentru 16 funcţionari publici, sesizările formulate împotriva lor au fost clasate, iar 14 funcţionari publici au fost sancţionaţi disciplinar, după cum urmează:

Nr. crt.

Sancţiunea disciplinară

Funcţia

Nr. de salariaţi sancţionaţi

1.

Mustrare scrisă

       10 inspectori

10

2.

Diminuarea drepturilor salariale cu 10 % pe 3 luni

3 inspectori

3

3.

Destituirea din funcţia publică

inspector

1

 8. Activitatea de resurse umane

În ceea ce priveşte această activitate, trebuie precizat că, pe parcursul anului 2009, la nivelul Direcţiei s-au efectuat un număr de 27 de angajări, dintre care:

 • 1 angajare pe funcţie publică;
 • 26 de angajări pe funcţii contractuale, dintre care:

                                     –      1 post în aparatul propriu al Direcţiei;
–     25 de posturi de asistenţi maternali profesionişti;
Astfel, la data de 31.12.2009, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin dispunea de un număr de 1033,5 posturi, dintre care:

 • 106 posturi de funcţionari publici;

   927,5 posturi contractuale (dintre care: 540 posturi de asistenţi maternali profesionişti şi 353,5 posturi în cadrul centrelor de plasament ).

 

De asemenea, tot în cursul anului precedent, Serviciul Resurse Umane al Direcţiei a asigurat eliberarea unui număr de 1040 adeverinţe de profil.

9. Concluzii şi propuneri

În ceea ce priveşte relaţiile inter-instituţionale ale Direcţiei, cu celelalte structuri de specialitate care funcţionează la nivelul judeţului Caraş-Severin, considerăm că această instituţie publică a dezvoltat o bună colaborare atât cu instanţele judecătoreşti teritoriale, cât şi cu Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, Direcţia de Evidenţă a Persoanei a Judeţului Caraş-Severin şi respectiv Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Caraş-Severin.
De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a realizat o eficientă colaborare cu majoritatea consiliilor locale, de pe raza judeţului nostru, cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Caraş-Severin, precum şi cu formaţiunile de poliţie de proximitate de la nivelul municipiilor Reşiţa şi Caransebeş.
Din punct de vedere al activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, precizăm că, pe perioada raportată, au fost efectuate două controale de specialitate, realizate de către specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenicul” Caraş-Severin, în urma cărora nu au fost depistate deficienţe, la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
De asemenea, în luna aprilie a anului trecut, a fost efectuat un control de specialitate din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin, verificare care a avut ca obiect respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, control care, de asemenea, nu a depistat deficienţe în activitatea Direcţiei.
În aceeaşi ordine de idei, precizăm că, pe tot parcursul anului 2009, Inspectoratul Regional Vest a efectuat inspecţii de specialitate, în urmă cărora au fost întocmite rapoarte favorabile.
Având în vedere cele prezentate, activităţile de specialitate prestate, considerăm că atât Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cât şi Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi-au adus o contribuţie importantă în derularea procesului de reformă iniţiat în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, la nivelul judeţului nostru, îndeplinindu-şi totodată, în mod corespunzător, atribuţiile care îi revin, potrivit legii.

Post a Comment