DGASPC

  >  DGASPC (Page 79)

Nr. XIV/1224/23.03.2015                 Operator  nr. 6372

Listă privind rezultatul final al concursului organizat în data de  23 martie 2015, pentru promovarea în funcţia contractuală de conducere vacantă de şef centru la Centrul de Plasament ”Speranţa” Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. XIV/1223/23.03.2015                 Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei interviu probă organizată în cadrul concursului din data de  23 martie 2015, ora 1230, pentru promovarea în funcţia contractuală de conducere vacantă de şef centru la Centrul de Plasament ”Speranţa” Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin 

Nr. XIV/1222/23.03.2015                      Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul  organizat în data de 23 martie 2015, ora 1000, pentru promovarea în funcţia contractuală de conducere vacantă de şef centru la Centrul de Plasament ”Speranţa” Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr.XIV/ 1211 /18.03.2015                                              Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, organizat în data de 20 şi 22 aprilie 2015, pentru semestrul I 2015

Nr. XIV/1195/17.03.2015                  Operator  nr. 6372

 

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 23 şi 25 martie 2015, pentru promovarea în funcţia contractuală de conducere vacantă  de șef centru la Centrul de Plasament ”Speranța” Reșița din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin 

„COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENŢĂ”

Sesiuni de informare a elevilor, în cadrul

Campaniei de prevenire a delincvenţei juvenile  în rândul minorilor sub 14 ani

1Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin în parteneriat cu Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin desfăşoară, începând cu luna octombrie a anului trecut până la finele lunii martie 2015, o campanie care vizează promovarea modalităţilor de prevenire a delincvenţei juvenile în rândul minorilor cu vârsta sub 14 ani (minori care nu răspund penal) .

„COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENŢĂ”

Campania de prevenire

a delincvenţei juvenile  în rândul minorilor sub 14 ani

          Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin în parteneriat cu Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin desfăşoară, începând cu luna octombrie a anului trecut până la finele lunii martie 2015, o campanie care vizează promovarea modalităţilor de prevenire a delincvenţei juvenile în rândul minorilor cu vârsta sub 14 ani.  Scopul acesteia îl reprezintă creşterea gradulu