DGASPC

  >  DGASPC (Page 74)

Nr. XIV/4006/26.11.2015                                                                               Operator  nr. 6372

Centralizator nominal

privind rezultatul final al concursului susţinut în data de 23 noiembrie 2015 (proba scrisă) și data de 26 noiembrie 2015 (proba interviu) pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. XIV/4005/26.11.2015                                                                              Operator  nr. 6372

L I S T A

privind rezultatul probei interviu din data de 26.11.2015, ora 12.00,  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. XIV/3987/23.11.2015                                                                                                        Operator  nr. 6372  

 L I S T A

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 23 noiembrie 2015, ora 1000, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr.XIV/3982/20.11.2015                                                                                Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în zilele de 15 şi 17 decembrie 2015 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr.XIV/3963/13.11.2015                                                                               Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, organizat în data de 14 şi 16 decembrie 2015, pentru semestrul II 2015

Nr.XIV/3958/10.11.2015                                                                                Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind examenul de promovarea în grade sau trepte, în semestrul II 2015, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin ,organizat în data de 25 noiembrie 2015