Uncategorized

  >  Uncategorized (Page 12)

Nr. XIV/1095/29.08.2016                                                                           Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în zilele de 19 şi 23 septembrie 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

  Nr. XIV/399/04.04.2016                                                                                            Rezultatul selectării dosarelor       depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 11 și 14 aprilie 2016                    pentru  ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul             Direcţiei Generale de  Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

          Nr. XIV / 100 / 01.02.2016                                                              Operator  nr. 6372                                                                 

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de  08 şi 11 februarie 2016

Nr. XIV/ 25/ 13.01.3016                                                              Operator  nr. 6372

LISTA

privind rezultatul final al concursului susţinut în data de 11 ianuarie 2016 (proba scrisă) și data de 13 ianuarie 2016  (proba interviu) pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. XIV/ 24/ 13.01.2016                                               Operator  nr. 6372    

L I S T A

privind rezultatul probei interviu din data de 13.01.2016, ora 16.00, la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcţiei   Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

  Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi  completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate  ale probei interviu: