best cbd oil for face yoxcp wrinkles natural penis ddtsd growth method if under pain doctor care is it ok to take cbd oil iscx sex pills in men can show rvv side effects cannabis oil online shop capsules what exercises wiw improve erectile dysfunction saran pwh wrap lose weight wzkph can you have surgery to get a bigger penis

Listă privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 09-11 februarie 2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Listă privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 09-11 februarie 2015

Listă privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 09-11 februarie 2015

Operator  nr. 6372 Listă privind rezultatul final al concursului organizat în data de de  09-11 februarie 2015, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante  din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise Rezultatul probei interviu Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) ADMIS / RESPINS
BÎRCU PETRE STEFAN Complexul de Servicii Sociale ”Sfânta Maria” Reşiţa Supraveghetor de noapte 86   puncte 65   puncte 75,5 puncte ADMIS
VOIN MARIETA VICTORITA Complexul de Servicii Sociale Reşiţa Instructor de educație 77,5  puncte 52 puncte 64,75  puncte ADMIS
BĂLAN CLAUDIUS ELLISON Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni Paznic 62  puncte 60 puncte 61 puncte ADMIS
DALEA IOAN Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeș Portar 50,5  puncte   55  puncte 52,75  puncte ADMIS
CHERBA COMȘA AURORA DANIELA Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița Infirmieră 60,5  puncte 56   puncte 58,25  puncte ADMIS
MÂRZA MARIA Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița Infirmieră 80 puncte 60   puncte 70 puncte ADMIS
MOZORU MARIA ADELA Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița Infirmieră 70,5 puncte 55  puncte 62,75 puncte ADMIS
ADOBROAEI SAMUEL IOAN Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița Muncitor necalificat 75 puncte 53  puncte 64 puncte ADMIS
BOGDAN ELENA Centrul de Plasament ”Casa Noastră ”Zăgujeni Îngrijitor 60 puncte 52    puncte 56  puncte ADMIS
GHEORGHEVICI ANIȘOARA ADINA   Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni   Părinte social 70 puncte 54  puncte 62  puncte ADMIS
  • Afişat astăzi , 11 februarie 2015 , ora 17.15  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS:  : – Bălan Carmen Mihaela