Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Listă privind rezultatul final al concursului organizat în data de 23 martie 2015

Listă privind rezultatul final al concursului organizat în data de 23 martie 2015

Nr. XIV/1224/23.03.2015                 Operator  nr. 6372

Listă privind rezultatul final al concursului organizat în data de  23 martie 2015, pentru promovarea în funcţia contractuală de conducere vacantă de şef centru la Centrul de Plasament ”Speranţa” Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment

Funcţia contractuală

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe)

ADMIS / RESPINS

1

STANCU IULIANA Centrul de Plasament ”Speranța” Reșița Şef centru

90
puncte

85
puncte

87,5
puncte

 ADMIS

         

  • Afişat astăzi, 23 martie 2015, ora 1400 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului final.

                    SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS:  :      – Bălan Carmen Mihaela