Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  Uncategorized   >  Rezultatul probei interviu din data de 20.09.2017, ora 11:00, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Rezultatul probei interviu din data de 20.09.2017, ora 11:00, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. XIV/2567/20.09.2017                                                                                                        

Rezultatul probei interviu din data de 20.09.2017, ora 11:00,  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul probei interviu Rezultatul probei scrise

ADMIS / RESPINS

 Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Aseistență Socială și Incluziune Socială
1.  Zlatar Mirabela lelea consilier, clasa I, grad profesional superior 90  puncte ADMIS
Compartimentul  Asistență și Protecție Rezidențială pentru persoane Vârstnice și Persoane fărăAdăpost
1. Murgu Ramona Claudia inspector, clasa I, grad profesional debutant 60  puncte ADMIS
 Compartimentul  Control Intern Managerial
1. Paliu Ana-Maria inspector, clasa I, grad profesional asistent 65 puncte ADMIS

 

  Compartimentul Prevenire Marginalizare Socială
1. Cristescu Călina inspector, clasa I, grad profesional debutant 81,66 puncte ADMIS

 

2. Bojan Anca Veronica inspector, clasa I, grad profesional debutant 81,66 puncte ADMIS

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba interviu poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Afişat astăzi,20.09.2017, ora12:15, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Secretar comisia de concurs:

– Ungureanu Mariana __________________