Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  L I S T A privind rezultatul probei interviu din data de 20.05.2015, ora 14:00

L I S T A privind rezultatul probei interviu din data de 20.05.2015, ora 14:00

Operator  nr.6372

L I S T A

privind rezultatul probei interviu din data de 20.05.2015, ora 14:00,  pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Financiar Contabil  şi Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul probei interviu

Rezultatul probei interviu

ADMIS/RESPINS

 

Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice
  Vlad Alina-Rodica

Inspector, clasa I, grad profesional debutant

__65  puncte

ADMIS

  • Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute la proba interviu poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Bălan Carmen Mihaela – inspector.
  • Afişat astăzi, 20.05.2015, ora 1530, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

     Secretarul comisiei de concurs :     –   Bălan Carmen Mihaela __________________