L I S T A cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18 septembrie 2017, ora 11.00, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

 Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18 septembrie 2017, ora 11.00,  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. XIV/2563/18.09.2017                                                                                                         

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

ADMIS / RESPINS

        Compartimentul Achiziții Publice, Licitații și Contracte
1. Manciu Mariana inspector, clasa I, grad profesional principal

 

19  puncte  

RESPINS

2. Pozsar Simona Teodora consilier, clasa I, grad profesional principal

 

 45,66  puncte RESPINS
        Compartimentul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri și Violență în Familie
1. Miloș Drăgan Larisa inspector, clasa I, grad profesional asistent 25  puncte  

RESPINS

       Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Aseistență Socială și Incluziune Socială
1.  Zlatar Mirabela Lelea consilier, clasa I, grad profesional superior 60  puncte ADMIS
2. Ilia Codruța Maria consilier, clasa I, grad profesional principal 48  puncte RESPINS
3. Păun Simona Paraschiva consilier, clasa I, grad profesional superior 46  puncte RESPINS
4. Cornit Ilie consilier, clasa I, grad profesional principal 36   puncte RESPINS

 

5. Chita Sporea Florentina consilier, clasa I, grad profesional superior ABSENT
     Serviciul Adopții și Postadopții
1. Sfetcu Nicoleta Luminița inspector, clasa I, grad profesional principal 16  puncte  

RESPINS

   Compartimentul Protecție Rezidențială a Copilului
1. Viașu Bianca Maria inspector, clasa I, grad profesional debutant 15 puncte RESPINS

 

2. Panduru Andreea Giorgiana inspector, clasa I, grad profesional debutant 31 puncte RESPINS

 

        Compartimentul  Asistență și Protecție Rezidențială pentru persoane Vârstnice și Persoane fără Adăpost
1. Murgu Ramona Claudia inspector, clasa I, grad profesional debutant 56,17 puncte ADMIS
       Compartimentul  Control Intern Managerial
1. Andronache Corina inspector, clasa I, grad profesional asistent 38 puncte RESPINS
2. Paliu Ana-Maria inspector, clasa I, grad profesional asistent 53,33 puncte ADMIS
        Compartimentul Managementul Calității Serviciilor Sociale
1. Ghera Liliana Maria inspector, clasa I, grad profesional asistent 29  puncte RESPINS

 

       Compartimentul Prevenire Marginalizare Socială
1. Cristescu Călina inspector, clasa I, grad profesional debutant 95  puncte  ADMIS
2. Bojan Anca Veronica inspector, clasa I, grad profesional debutant 76  puncte ADMIS
3. Clara Marta inspector, clasa I, grad profesional debutant 4  puncte RESPINS

 

  • Promovarea probei scrise : obţinerea unui minim de 50 de puncte.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul la o dată care v-a fi anunțată ulterior la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Afişat astăzi,18.09.2017, ora 18:30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

Secretar comisie:    –   Ungureanu Mariana__________________

 

Categorii: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.