Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  L I S T A cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18 mai 2015

L I S T A cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18 mai 2015

Nr. XIV/1450/18.05.2015                    Operator  nr. 6372

L I S T A

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18 mai 2015, ora 1000, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

    Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

ADMIS / RESPINS

Serviciul Financiar Contabil  şi Achiziţii Publice
Costaș Romina-Loredana

Inspector, clasa I, grad profesional debutant

__-_  puncte

ABSENT

Cîrjan Daniela

Inspector, clasa I, grad profesional  debutant

_ –     puncte

ABSENT

Vlad Alina-Rodica

Inspector, clasa I, grad profesional debutant

_53_  puncte

 ADMIS

Brancu Ionela-Lucreția

Inspector, clasa I, grad profesional  debutant

_  –    puncte


ABSENT
Serviciul Tehnic și Administrativ
Preda Ioan

Inspector, clasa I, grad profesional asistent

 27,5  puncte

 RESPINS

                                                                                                                                                                                   

  • Promovarea probei scrise : obţinerea unui minim de 50 de puncte.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 20.05.2015, ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Bălan Carmen Mihaela – inspector.
  • Afişat astăzi, 18.05.2015, ora 1400  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

     Secretarul comisiei de concurs :     –   Bălan Carmen Mihaela _________