L I S T A cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 03 august 2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  L I S T A cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 03 august 2015

L I S T A cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 03 august 2015

Nr. XIV/2386/03.08.2015                                   Operator  nr. 6372

L I S T A

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 03 august 2015, ora 1000, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

    Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

ADMIS / RESPINS

  Serviciul de Asistență Socială a Persoanelor Vârstnice și Adulte cu Handicap
1. Gligor Mihaela

Inspector, clasa I, grad profesional debutant

__36__  puncte

 RESPINS

     Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

1.

Boboescu Andra Silvia

Inspector, clasa I, grad profesional  debutant

_ 26  _  puncte

 RESPINS

           Compartimentul Plasamente în Familie

1.

Panduru Andreea Giorgiana

Inspector, clasa I, grad profesional debutant

___-_  puncte

 ABSENT

  • Promovarea probei scrise : obţinerea unui minim de 50 de puncte.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de _____-_____2015, ora ___-__ la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Bălan Carmen Mihaela – inspector.
  • Afişat astăzi, 03.08.2015, ora 13.40 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Secretar :     –   Bălan Carmen Mihaela __________________