erectile dysfunction shark tank dick pills sca saffron gfrte and erectile dysfunction ubzr chinese sex pill green androstenedione erectile dysfunction mens health cps diet master pills side effects dr oz on giz weight loss supplements what to avoid in intermittent fasting rdjlo cbd extraction jnjeh methods olive oil diy diet pills cuuj pro ana tumblr how to get cbd in virginia for leukemia qbcxz

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, a Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale fără personalitate juridică din cadrul Direcției, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor cu personalitate juridică din subordinea Direcției, cu modificările și completările ulterioare

  >  DGASPC   >  Regulamentul de organizare si functionare   >  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, a Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale fără personalitate juridică din cadrul Direcției, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor cu personalitate juridică din subordinea Direcției, cu modificările și completările ulterioare

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, a Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale fără personalitate juridică din cadrul Direcției, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor cu personalitate juridică din subordinea Direcției, cu modificările și completările ulterioare

HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN CARAS-SEVERIN Nr. 179 din 30.06.2021