entralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de 20 mai 2015 (proba scrisă)

  >  DGASPC   >  Cariera   >  entralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de 20 mai 2015 (proba scrisă)

entralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de 20 mai 2015 (proba scrisă)

 Nr. XIV/1467/22.05.2015                               Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de 20 mai 2015 (proba scrisă) şi 22 mai 2015 (proba interviu), pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment

Funcţia contractuală

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe)

ADMIS / RESPINS

Paraschiv Lorena Izabela Serviciul de Urgenţă psiholog stagiar

53 puncte

65 puncte

59 puncte

 ADMIS
Marin Petrică Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa supraveghetor de noapte

66 puncte

75 puncte

70,5 puncte

ADMIS
Rupa Constantin Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa supraveghetor de noapte

63,5 puncte

75 puncte

69,25 puncte

RESPINS
Berinde Bogdan Răzvan Complexul de Servicii Sociale Reşiţa paznic

85 puncte

80 puncte

82,5 puncte

ADMIS
Danciu Gheorghe Complexul de Servicii Sociale Reşiţa paznic

64 puncte

80 puncte

72 puncte

RESPINS
Ursu Ionela Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa instructor de educaţie

81 puncte

75 puncte

78 puncte

ADMIS
Ristea Ramona Serviciul de Urgenţă psiholog stagiar

34 puncte

17 puncte

RESPINS
Titirigă Petrică Complexul de Servicii Sociale Reşiţa paznic

19 puncte

8 puncte

RESPINS
Marin Fănică Complexul de Servicii Sociale Reşiţa paznic

46,5 puncte

23,25 puncte

RESPINS
Ciurean Cătălin Adrian Complexul de Servicii Sociale Reşiţa paznic

35,5 puncte

17,75 puncte

RESPINS
  • Afişat astăzi, 22 mai 2015, ora 13:05 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului final.

 
SECRETARUL COMISIEI :      – Roşeţi Fabian __________________