Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  DGASPC   >  Despre D.G.A.S.P.C.

Despre D.G.A.S.P.C.

            Procesul de reformă în domeniul protecţiei copilului a debutat în anul 1997 şi a vizat îmbunătăţirea cadrului legislativ, descentralizarea administrativă şi decizională în această materie, organizarea şi dezvoltarea sistemului judeţean de protecţie a drepturilor copilului prin restructurarea – închiderea instituţiilor rezidenţiale existente şi crearea unor servicii de protecţie a copilului la nivelul comunităţilor locale, alternative la instituţionalizare, obiectivul principal fiind acela de a asigura beneficiarilor un mediu cât mai apropiat de cel familial. Activităţile de specialitate erau desfăşurate de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Caraş-Severin, instituţie publică de specialitate care avea ca obiectiv analiza situaţiei copiilor aflaţi în dificultate din judeţul Caraş-Severin, pregătirea măsurilor de protecţie a acestora şi aplicarea corespunzătoare a acestor măsuri.
            În anul 1997, Consiliul Judeţean Caraş-Severin a adoptat Hotărârea nr. 37/27.06.1997 privind înfiinţarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Caraş-Severin. În conformitate cu legislaţia în vigoare, instituţia nou creată funcţionează ca serviciu public specializat de interes judeţean, având personalitate juridică şi fiind subordonat Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
            Obiectivele propuse în aceşti ani au constat în restructurarea instituţiilor rezidenţiale. Acest proces a presupus reorganizarea, remodularea sau închiderea instituţiilor de tip vechi, precum şi diversificarea serviciilor prin înfiinţarea de servicii alternative.
            Astfel, în anul 1998, Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a preluat 6 instituţii rezidenţiale care asigurau ocrotirea unui număr de 720 de copii şi anume: 5 instituţii de la Inspectoratul Şcolar Judeţean (Casa de Copii Reşiţa, Casa de Copii Vărădia, Casa de Copii Teregova, Casa de Copii Oţelu Roşu, Casa de Copii Zăgujeni) şi o instituţie de la Direcţia Sanitară (Leagănul de Copii Reşiţa). Încă de la data preluării acestor instituţii s-a încercat identificarea unor soluţii care să asigure o ameliorare a situaţiei beneficiarilor anterior menţionaţi. Astfel, începând încă din anul 1999, centrele care nu au putut fi restructurate au fost închise sau concesionate, precum s-a procedat în cazul Casei de Copii Vărădia, respectiv a Centrului de Plasament Nr. 3 Oţelu Roşu (fosta Casa de Copii Oţelu Roşu). Totodată, în anul 2000 a fost închis Centrul de Plasament „Sf. Dumitru” Teregova (fosta Casa de Copii Teregova), prin integrarea unei părţi a copiilor în familia naturală sau în familia lărgită şi respectiv prin transferul la alte centre de plasament.
            Conform Hotărârii Guvernului nr. 261/2000 şi Hotărârii Guvernului nr. 1137/2000, au fost transferate în cadrul Direcţiei Generale pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin încă trei centre de plasament, totalizând un număr de 433 de copii: şi anume: Centrul de Plasament „Bunavestire” Caransebeş, Centrul de Plasament” Emanuel” Caransebeş şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Copii cu Handicap şi Handicap Sever Oraviţa. Centrul de Plasament „Emanuel” Caransebeş a fost închis, copiilor proveniţi din acest centru de plasament oferindu-li-se un mediu cât mai apropiat de cel familial prin mutarea lor în apartamente. Referitor la Centrul de Plasament „Bunavestire” Caransebeş, menţionăm că, numărul copiilor instituţionalizaţi în acest centru, s-a diminuat considerabil, în prezent înregistrându-se un număr de 42 de copii, faţă de 122, câţi se înregistrau la data preluării de către Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin.
            În anul 2001, Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a preluat atribuţii în ceea ce priveşte evaluarea cazurilor copiilor care necesită încadrare într-un grad de handicap şi/sau orientare şcolară a copilului, dosarele fiind evaluate şi instrumentate de către Serviciul de evaluare complexă.
            În anul 2002, prin proiecte finanţate cu sprijinul Fundaţiei „SERA” România, copiii instituţionalizaţi în Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Copii cu Handicap şi Handicap Sever – Oraviţa au fost transferaţi în 7 căsuţe de tip familial, ce formează Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Oraviţa. De asemenea, tot cu sprijinul Fundaţiei „SERA” România, au fost constituite Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Copilului cu Handicap Reşiţa, respectiv Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Copilului cu Handicap Caransebeş.
            Una din priorităţile Direcţiei Generale pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a fost oferirea unor alternative la îngrijirea rezidenţială de tip clasic. Astfel, prin intermediul programului PHARE „Copiii mai întâi”, a fost înfiinţat un centru de tip familial: Centrul de Plasament de Tip Familial „Apartamentul” şi Centrul de plasament de Tip Familial Mehadica, precum şi a unui centru de zi – Centrul de Zi „Maria” Reşiţa.
            Totodată, un accent deosebit s-a pus pe sprijinirea tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani şi sunt nevoiţi să părăsească sistemul. Astfel, în cadrul programului „Şansa”, finanţat de către Asociaţia Caen-Calvados Roumanie din Franţa, tinerilor li s-a plătit chiria apartamentelor în care locuiau, după părăsirea centrelor de plasament. Totodată, a fost constituit Serviciul de Asistenţă şi Sprijin pentru Tinerii de 18 ani, care îşi continuă studiile – „Acasă la mine!”, având ca obiectiv central găzduirea, în 15 garsoniere, a unui număr de 30 de tineri care părăsesc centrele de plasament de pe raza judeţului Caraş-Severin.
            În anul 2002, a fost dat în folosinţă Complexul de Servicii Comunitare Destinat Protecţiei Copilului, cu finanţare de la Banca Mondială, în care erau incluse 5 servicii de tip comunitar, şi anume:

  1. Centrul Maternal „Speranţa” Reşiţa;
  2. Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi;
  3. Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Integrării/Reintegrării Copilului în Familie;
  4. Serviciul de Asistenţă şi Sprijin pentru Tinerii în Dificultate;
  5. Serviciul de Asistenţă şi Sprijin pentru Copil în Exprimarea Liberă a Opiniei Sale.

            O altă alternativă eficientă la îngrijirea rezidenţială de tip clasic o reprezintă şi dezvoltarea în permanenţă a reţelei de asistenţi maternali profesionişti, care a început încă din 1999, astfel că, la sfârşitul anului 2007 – începutul anului 2008 îşi desfăşurau activitatea la noi în judeţ un număr de 529 de asistenţi maternali profesionişti.
            Prin Hotărârea nr. 158/29.12.2004 a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, s-a decis înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, prin fuzionarea Direcţiei Generale pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cea a Serviciului Public de Asistenţă Socială a judeţului Caraş-Severin şi respectiv cea a Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Oraviţa.
            Numărul de copii ocrotiţi prin intermediul sistemului judeţean de protecţie, pe perioada 1999 – 2007, a avut următoarea evoluţie:
a) În centrele de plasament publice (protecţie de tip rezidenţial):

Centrul de Plasament

1999

2001

2003

2005

2007

2008

TOTAL

414

476

367

345

328

308

b) în cadrul organizaţiilor nonguvernamentale de pe raza judeţului Caraş-Severin (protecţie de tip rezidenţial şi familial):

ONG

1999

2001

2003

2005

2007

2008

Fundaţia „Humanitas Pro Deo”
Oţelu-Roşu

112

29

22

A.B.C. „Casa Dorca” Prilipeţ

20

18

30

24

30

28

C.P. „Horizon” Reşiţa

6

Centrul se Odihnă şi Agrement „Caraş” Vărădia

19

C.P. de Tip Familial „Bethel” Păltiniş

10

13

9

C.P. de Tip Familial „Căsuţa Fermecată” Reşiţa

9

12

C.P. „Inocenţa”  Oţelu-Roşu

56

42

32

19

21

C.P. „Cristian”
Oţelu-Roşu

12

8

C.P. „Tabita” Bocşa

10

10

10

9

C.P. ”Lizuca” Reşiţa

14

C.P. „Narcisa” Reşiţa

16

9

9

9

C.P. „Cuore” Reşiţa

4

C.P. „Heidi” Reşiţa

17

Total

138

141

188

92

68

67

c) Protecţia de tip familial (rude, familii/persoane):


Plasament de tip familial

1999

2001

2003

2005

2007

2008

RUDE

298

557

600

530

504

487

FAMILIE

115

97

117

100

40

42

AMP din care:

44

198

284

427

594

620

                           -DGASPC

44

180

240

400

594

620

         – OPA

18

44

27

TOTAL

457

852

1001

1057

1138

1149

            În perioada 01.10.2005 – 10.09.2008, centrele de plasament din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin au fot organizate şi au funcţionat în subordinea directă a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, având personalitate juridică. Ca atare, în această perioadă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a asigurat funcţionarea celorlalte servicii de specialitate şi anume, Serviciul de Protecţie de Tip Familial a Copilului, Serviciul Adopţii şi Serviciul pentru Protecţia Specială a Persoanelor cu Handicap. La data preluării, s-a constatat că în cadrul Complexului de Servicii Sociale „Sf. Maria” Reşiţa erau ocrotite un număr de 13 persoane adulte, o situaţie similară a fost depistată şi la nivelul Complexului de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş, instituţii de profil care, deşi sunt destinate protecţiei copilului cu handicap, au preluat, spre îngrijire, un număr de 9 persoane adulte.
            În ceea ce priveşte numărul de adopţii încheiate pe teritoriul judeţului nostru, din anul 1998 şi până în anul 2008, situaţia este următoarea:

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nr. adopţii naţionale

6

45

22

31

29

15

15

10

8

10

5

Nr. adopţii internaţionale

15

33

39

20

TOTAL

21

78

61

51

29

15

15

10

8

10

5

            Din anul 2006, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a luat fiinţă Serviciul de Urgenţă, în cadrul căruia funcţionează şi Telefonul copilului (983), compartiment de specialitate care asigură asistenţă şi sprijin copiilor aflaţi în situaţie de risc, în urma sesizărilor primite.
            Referitor la copiii cu nevoi speciale din judeţul Caraş-Severin, aceştia sunt evaluaţi de către specialiştii Serviciului Evaluare Complexă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, şi, în urma acestei evaluări – încadraţi într-o categorie de persoane cu handicap, respectiv orientaţi către o şcoală specială/centru de recuperare, de către Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin
Procentual, numărul copiilor cu nevoi speciale din mediul urban este de 67,12%, iar cel al copiilor din mediul rural este de 32,88%.

Post a Comment