Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Programe si strategii   >  „COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENŢĂ”

„COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENŢĂ”

„COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENŢĂ”

Campania de prevenire

a delincvenţei juvenile  în rândul minorilor sub 14 ani

          Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin în parteneriat cu Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin desfăşoară, începând cu luna octombrie a anului trecut până la finele lunii martie 2015, o campanie care vizează promovarea modalităţilor de prevenire a delincvenţei juvenile în rândul minorilor cu vârsta sub 14 ani.

 Scopul acesteia îl reprezintă creşterea gradului de informare a minorilor sub 14 ani, părinţilor/aparţinătorilor legali şi cadrelor didactice, cu privire la prevenirea delincvenţei juvenile.

În judeţul Caraş-Severin campania este implementată la nivelul Şcolii Gimnaziale „Mihai Peia” din Reşiţa şi constă în:

  • formarea unui „Consiliu de prevenire a delincvenţei”, alcătuit din 10 elevi, care vor fi „ambasadorii” campaniei în şcoală;
  • organizarea de întâlniri sub forma unor sesiuni de informare, cu cele trei categorii de beneficiari, reprezentând grupul ţintă al campaniei, respectiv elevii claselor V-VII, cadrele didactice şi părinţii acestora ;
  • organizarea de concursuri tematice, adresate elevilor.

4Campania este parte integrantă şi unul din pilonii centrali ai proiectului „Copilărie fără delincvenţă”, iniţiat de Inspectoratul General al Poliţiei Române prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii (I.C.P.C.) în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi cu Ministerul de Interne din Cehia şi Bulgaria, fiind finanţat din granturile „Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii” (ISEC) ale Comisiei Europe. Proiectul a fost iniţiat în urma identificării nevoii de a intensifica activităţile de prevenire a criminalităţii în rândul minorilor care nu au împlinit vârsta răspunderii penale, respectiv 14 ani.

Atât datele statistice, cât si constatările din teren ale poliţiştilor şi asistenţilor sociali au condus la concluzia că aceşti minori reprezintă un grup vulnerabil din punct de vedere infracţional.

În vederea identificării nevoilor concrete de informare a beneficiarilor, a fost realizat în cursul lunii aprilie 2014, un sondaj de opinie, pe un eşantion reprezentativ al grupului ţintă al campaniei, respectiv elevii din şcolile selectate, părinţii şi profesorii acestora, având drept scop evaluarea nivelului general de informare cu privire la consecinţele pe care le implică adoptarea unor comportamente antisociale la minorii sub 14 ani, precum şi cunoaşterea metodelor de prevenire a delincvenţei juvenile.

Concluziile sondajului au reliefat următoarele aspecte:

  • deşi 80% dintre elevi apreciază că ştiu ce înseamnă răspunderea penală, răspunsurile lor indică faptul că, în realitate, peste jumătate dintre ei nu cunosc conceptul de răspundere penală şi nu ştiu că un copil, începând cu vârsta de 14 ani, poate suporta consecinţele legale asupra faptelor sale;
  • comparativ cu temele referitoare la educaţia antivictimală, elevii de gimnaziu se declară mai puţin instruiţi asupra aspectelor legate de consecinţele implicării în activităţi de natură infracţională. în cazul părinţilor şi profesorilor participanţi la sondaj se înregistrează un nivel de informare destul de scăzut;
  • analiza răspunsurilor oferite de respondenţi relevă o mare nevoie de o informare în rândul elevilor, părinţilor şi profesorilor în domeniul prevenirii comiterii de infracţiuni de către copii, cu privire la o plajă largă de tematici, precum riscurile la care se expune un copil ce săvârşeşte infracţiuni, sancţiuni legale, modalităţile de rezolvare a conflictelor, instituţii la care pot apela pentru sprijin etc..

În acest context proiectul şi-a propus creşterea eficienţei programelor de prevenire a delincvenţei juvenile la minorii cu vârsta sub 14 ani iar principalele ţinte ale proiectului sunt reprezentate de :

  • Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a cooperării interinstituţionale dintre Poliţia Română şi structurile de asistenţă socială şi protecţie a copilului.
  • Creşterea gradului de informare a beneficiarilor (copii, părinţi, profesori) cu privire la prevenirea delincvenţei juvenile la minorii sub 14 ani.